Präst polisanmäld efter sexmejl

Text: TT

En församling i Stockholms stift har polisanmält en präst som ska ha skickat mejl med sexuellt innehåll till konfirmander. Församlingen har också ansökt till domkapitlet om att få säga upp eller omplacera mannen.

 Redan 2009 anmäldes prästen till kyrkan av en kvinna som hade ett förhållande med honom som 16-årig konfirmand. Domkapitlet beslutade då att prästen skulle få tre års prövotid. I december i fjol kom ytterligare en anmälan mot mannen.

I maj 2009 anmälde en kvinna till kyrkan att hon hade utsatts för sexuella övergrepp. Som konfirmand hade hon en relation med prästen, från 16 års ålder och flera år framåt. Varken domkapitlet i Stockholms stift eller flickan, som i dag studerar till präst, polisanmälde det som hände. Domkapitlet tog upp ärendet och beslutade att prästen skulle få jobba kvar, med en prövotid på tre år. Kyrkan fick hård kritik mot att man inte polisanmälde eller uppmanade kvinnan att polisanmäla.

I december i fjol kom ytterligare en anmälan, med en uppmaning till domkapitlet att pröva om mannen passar som präst med tanke på vad han skriver om sex.

Prästen har själv, i en egenutgiven bok, beskrivit relationer med flera unga konfirmander. Han ska också skickat bilder på sig själv naken till flera flickor. I dag har domkapitlet i Stockholms stift ett möte som handlar dels om anmälan från i december, dels om ansökan från församlingen som vill säga upp eller omplacera prästen.

Domkapitlet kan förklara en präst obehörig, besluta om prövotid eller dela ut en skriftlig varning. Svenska kyrkan gjorde under 2011 en utredning som gick genom 69 sexuellt relaterade disciplinärenden mot präster i domkapitlen i hela landet.

I ett fall, om den aktuella Stockholmsprästen, ansåg utredaren att kyrkan borde ha polisanmält.

Polisanmälan gjordes av församlingen för några veckor sedan.

– Vi vill markera att sådant här inte är okej. Det handlar om att en präst är i en position där det blir ojämlikt gentemot konfirmanderna, säger biträdande kyrkoherden i församlingen till TT.

– Materialet som det här handlar om ska ju ha skett i vår församling. Vi vill ha möjlighet att se över hans anställning. Sedan kan vi inte besluta om själva ämbetet, bara om hans anställning här. Hans prästbehörighet beslutar domkapitlet om.

Församlingen vill inte gå in närmare på vad som har polisanmälts, men det rör händelser längre bak i tiden som togs upp i anmälan till domkapitlet i december.

– Det handlar också om att han är en ämbetsutövare, ett ansikte utåt för hela svenska kyrkan. Efter ett tag skadar sådant här kyrkans anseende, säger biträdande kyrkoherden.

 

  • 2 Kommentarer

    Logga in för att kommentera

  • P-A Rudberg

    Möjlighet att se över hans anställning? Det är SJÄLVKLART att en arbetsgivare har full rätt att skilja en person från sin tjänst om personen agerat som här beskrivs. Föreställ er bara att det varit på en skola...

  • Kurt

    Helt otroligt! Hur kan man ens fundera på huruvida han ska avkragas och sägas upp. Betendet är inte ok på någon nivå. Det behövs en tydlig markering till alla präster om vad som är ok och vad som inte är ok. Det är inte ok att utnyttja andras beroende position, aldrig någonsin. Svenska kyrkan behöver behöver bli tydligare vid sina anställningar och även i efterskott be alla fylla i ett formulär där man blir varse om påföljder vid liknade situationer, typ uppsägning, avkragning. Det är dags för Svenska kyrkan att strama upp sin policy. Det är aldrig ok att utnyttja eller på andra sätt förminska, förnedra sin nästa.

REKOMMENDERAT