Teologi

Kristus på väg ut i marginalen?

Barbro Matzols

Kyrkan finns på grund av Jesus Kristus och ingen annan. Men är vi på väg dithän att han förnekas?

Det har ofta trumpetats ut att den viktigaste förmågan hos den kommande ärkebiskopen är att han eller hon ska göra avtryck i medier, göra sig bra i tv-sofforna. Men hur intresserade är medierna?

Frågan är berättigad med anledning av den utfrågning som nyligen hölls med fyra av de fem kandidaterna till ämbetet. Den blev nämligen en rent inomkyrklig historia. SVT 24 som brukar sända debatter och utfrågningar, visade inget intresse för saken. Därför sändes utfrågningen på webben via Kyrkans Tidning.

I rikstäckande medier, tidningar och tv, var därför tystnaden talande. Ingenting skrevs eller kommenterades om saken. Valet av en högsta företrädare för Svenska kyrkan, som omfattar mer än sex miljoner av befolkningen, lämnades därhän. Man brydde sig inte. Ointresset kan också ses som ett kvitto på hur långt den yttre sekulariseringen gått och att valet av en ny ärkebiskop betyder mycket lite för samhället i stort. Kyrkan får hållas med sitt och ska finnas där när katastrofer inträffar.

Men i den inomkyrkliga rapporteringen, i debatten och på sociala medier, har det skrivits desto mer, allt på grund av flera frågor som ställdes till de fyra kandidaterna under utfrågningen. Men den mest brännande frågan, som först ställdes i Kyrkans Tidning, var denna: Ger Jesus en sannare bild av Gud än Muhammed?

Då kunde man kanske tro att kandidaterna skulle svara ”naturligtvis” med en mun. Följt av orden att för kristna är det självklart på det viset. Men i stället kom svar som uppfattades slira och glida eller relativisera. Ingen av kandidaterna lyfte fram vad som skiljer den kristna trons anspråk på och försanthållande av en inkarnerad/förkroppsligad gud från en profet. För skillnader finns. Och de är faktiskt stora. Detta betyder däremot inte att man inte skulle erkänna att andra religioner har sina anspråk och människor tror olika. Att bejaka Kristus är inte att begränsa andra människors tro. Det visar också religionsteologisk forskning.

Kristen tro förkunnar att det är i Jesus Kristus som vi kan skymta Guds ansikte, ett ansikte vänt mot mänskligheten. Sådan som Jesus är, sådan är Gud. ”Att stå inför Jesus Kristus är att stå inför Gud. Bibelns trovärdighet står och faller med Kristus”, skriver Margit Sahlin i sin bok med just titeln Ansiktet.
Är vi på väg dithän att Kristus förnekas? Att Bibelns texter ska ses som kosmetika? Ska kyrkan förpassa Jesus Kristus ut i marginalen? Är han inte viktig längre för kyrkan?

En annan fråga som kan ställas är hur aspiranterna till kyrkans högsta ämbete hanterar det pastorala ansvaret med dessa undfallande svar. Är det att ta ett själavårdande ansvar att så tvivel om Kristi roll och anspråk? Sviker man inte också människor i själanöd som brottas med frågor om liv och död och som ser Jesus Kristus som hoppet ut ur mörkret?
Jesus påstod faktiskt, i bestämd form singularis, att han är vägen, sanningen och livet. Så står det i grundtexten och det måste ärkebiskopskandidater förhålla sig till utan att relativisera eller snurra in sig i tveksamma argument.

Kyrkan finns ju på grund av Jesus Kristus och ingen annan. Därför tillhör också kyrkan Kristus. Tror inte kyrkans företrädare att det förhåller sig på det sättet längre, kanske vi ska ta ner skylten och stänga butiken? Det vore ärligare än att få människor att tvivla på att den ärkebiskop som ska leda kyrkan in i framtiden verkligen ser Kristus som sin kärna och stjärna.

Kyrkans Tidning har tidigare på ledarplats uppmanat kyrkans ledning att tillsätta en framtidskommission. Nu säger vi: utöka den med en avdelning för tros-och bekännelsearbete för 2000-talet, ett arbete som bör undersöka var relativismens yttersta posteringar går för att man ska kunna kalla sig en kristen kyrka. Det är ett lämpligt arbete inför det kommande Lutherjubileet 2017.

Räknat i pengar är Svenska kyrkan världens rikaste bland de lutherska. Men är det den fattigaste på tro?
 

Barbro Matzols
 • 55 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • En anonym ena

  "Jesus påstod faktiskt, i bestämd form singularis, att han är vägen, sanningen och livet." Plus att han förlät synder och botade sjuka och gör det fortfarande. Så vitt jag vet har Muhammed aldrig haft eller ens påstått sig ha haft sådana ambitioner. Rätta mig om jag har fel. Man kan k ä n n a kraften bakom symbolen "Jesu blod" men det finns ingenting bakom Muhammeds motsvarande.

 • Johannes

  Ett gudsfrånvänt politicerat sekulariserat samhälle kommer aldrig att visa något större intresse för Gud av många olika anledningar. Inte orimligt att tro att en kyrka också påverkas av en sådan kontext och dess medlemmar och blivande ärkebiskop. För att bli vald till denna makt och prestigeposition behöver man nog mer än mindre spegla dessa tankegångar. Den viktiga frågan är som sagt var däremot hur ett sådant handlingssätt speglar Kristus och den kristna kyrkan. Skriftens ord om en sådan kyrka eller församling är väl inte direkt...smickrande, lovande eller full av framtidstro.

 • Erik Gruvebäck

  Bravo!

 • Andreas Holmberg

  Tack, Barbro. Tack. Roligt att Kyrkans Tidning kan ta så självständig ställning! Det har nu faktiskt gått så långt att också rent sekulär ledarskapsanalys kan ge vid handen att något är galet i kyrkotoppen. Man kan även fundera på själva urvalsprocessen, där profiler som Bo Brander eller Anna Sophia Bonde anses omöjliga på förhand, medan de som når sista urvalsrundan verkar ganska anpassade till något slags folkhemsteologi som Centerpartiet och Socialdemokraterna kan tänkas godkänna. (Antje Jackelén har orättvist hängts ut trots att 4 av 5 svarade ungefär som hon. Ragnar Persenius skilde dock ut sej positivt på några punkter, anser jag, men jag är ju uppsalastiftare och därmed partisk).

  Teol dr prof Eva Hambergs reaktion är begriplig: http://www.dagen.se/nyheter/ledande-teolog-gar-ur-svenska-kyrkan/ Jag har länge efterlyst en skarp reaktion även från EFS (där man inte uppmanar folk att lämna kyrkan men där medlemskapet i Svenska kyrkan tydligare villkoras). Det finns absolut en risk för medskuld när man står kvar i ett sammanhang som spårar ur. Och man kan apropå Svenska kyrkan fundera en hel del på vad Jesus säger i bergspredikan: http://www.bibeln.se/las/2k/matt#q=Matt+5%3A13

 • Lars

  Mycket bra skrivet och angeläget diskussionsämne. Djupast sett är det identiteten som kristen kyrka och samhörigheten med den världsvida kyrkan som står på spel.

 • medlem

  Det viktiga för Svenska kyrkan är ju inte att den är kristen utan att den genomsyras av socialdemokratins värderingar. Det har vi lärt oss av partiet i valrörelsen. Vad är kristologi jämfört med dogmen om jämställdhet?

 • GE

  Den Svenska kyrkan är knappast kristen längre, något som den Ryska Ortodoxa Kyrkan konstaterade för några år sedan. Svky leds av sekulariserade politruker, dess prästerskap består av liberala/socialistiska "socialarbetare", post-kristna liberal-arianer och en närmast schitzofren rest av "högkyrkliga"! Den enda rest av kristendom som är trovärdig i Svky finner man hos EFS och andra lågkyrkliga grupper, vilkas fortsatta varande i Svky måsta handla om pengar, vilket knappast är en ärbar hållning.
  Det tragiska i Svenska kyrkans förfall är att den fortfarande tror sig ha ngt att förmedla, men sanningen är att det mesta är luft - tom varm luft!

 • Hans G Eriksson

  Det krävs att vissa avkragas för att Jesus inte ska avprofileras till oigenkännlighet.
  Det kommer inte att ske. Kyrkan kommer tvärtom att fortsatt göras kompatibel med andra riktningar och inte minst islam.

  Vi får allt oftare höra att "vi har samma Gud". Förutsättningen för att kristna - det heter ju fortfarande så - inte ska förneka sin Gud är att Allah blir en del av treenigheten. Det vill inte ens troende muslimer.

 • Margareta P å Österlen

  Verkligt pinsamt är det för de som tydligen inbillar sig kristet troende nog att lägga in en politiskt färgad kommentar till Barbro Matzols utmärkta påminnelse om Jesu Kristi ord att han är vägen, sanningen och livet. För det är han ju. Och den som förnekar honom inför människorna kommer han att förneka inför Gud Fader på den yttersta dagen. Det har vi hans ord på! De som inte förmår svälja att Jesu Kristi förkunnelse i likhet med vissa men inte andra av våra politiska ideologier talar om alla människor som lika mycket värda inför Gud Fader och inte kan ta till sig att de måste välja slutligiltigt om de vill sätta sin tro till avguden Mamon eller hålla sig till Gud Fader respektive leva i den sanna tron, där rikedom inför Gud Fader är kärlek och fred och vi delar med oss så att alla våra nästa får vad de behöver enligt Matt 25:31-46 - dessa som försöker göra om Jesu Kristi förkunnelse så att avgudadyrkan kan infogas, de går mot sin undergång. Vänd om och sluta tjafsa om politik. Håll er till evangelium! Margareta Persson å Österlen

 • Namn

  Jag kan inte göras mig fri från intrycket att Svenska kyrkan är en MÄTT kyrka. Strunta i att tillsätta en framtidskommission och en tros- & bekännelse-dito. Svaren finns redan, bl a i vår kristna historia. Så återvänd till rötterna i stället. Sälj Svenska kyrkans alla tillgångar, betala av skulderna och ge det som blir över till de fattiga i Sverige. Då kommer vi att slippa styrningen från alla politiker, ekonomer och fackanslutnngar, då slipper vi de skenheliga, för alla dem blir då kyrkan helt ointressant. Härligt! Då blir vi den fattiga kyrka som Kristus Jesus var ett föredöme till.Då kommer de kristna att få ett spännande äventyr, att LEVA sin tro, att vara utelämnade till den Gud vi tror på. Kristus lämnar inte de sina i sticket.

 • Sidor

Mer inom samma ämne
Teologi
Teologi
Teologi
Teologi
Teologi
Teologi