Nåden gäller även mig

Å ANDRA SIDAN… Synd. Det tog många år innan jag överhuvudtaget ville befatta mig med det ordet. Jag begrep det inte. Runt omkring mig på ungdomsläger blev det viktigare och viktigare för mina nära men jag, jag begrep ingenting.

Överhuvudtaget var jag nog ett naivt barn. Mina medmänniskor gjorde väl sitt bästa i sin givna situation? Kunde Gud begära mer? När det blev fel så fick vi lära oss och göra bättre i framtiden, det var väl inte hela världen? Synden, den tror jag inte ens att jag ville förstå eftersom den mest verkade såra folk.

Länge har jag varit rädd för det som gör ont. Och vad var egentligen en synd?
Brita skriver att Barnkonsekvensanalysen blir en påminnelse för remissarbetet. Visst är det så. Det är också en påminnelse i vartenda annat beslut som fattas i församlingen. Det är en påminnelse om att en gång så ville jag inte förstå vad synden är. Om att vi måste se världen som ett barn.

I dag tror jag att jag har en lite mer modig syn på livet. Kanske utspelar den sig dock på samma sätt. Jag får pröva min Gudsbild och be om förlåtelse för de gånger jag inte mäktar med, då jag inte lyckas trots mina försök att göra gott. De gånger som jag ville väl, men det bara blev helt fel. Jag får överlåta mig åt något större och gå vidare, trots min osmidighet. Nåden gäller även mig. Och det är väl just det som är poängen med syndabekännelsen?
Blir det enklare att förklara vad nåd är om vi räds synden? Är det bara en pedagogisk utmaning – eller är vi inte tillräckligt modiga i vår överlåtelse?

Hannah Kroksson

 • 2 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Marie Fredin

  Kan det handla om att vi har svårt att ta emot och tro på förlåtelsen, att den gäller mig personligen och till 100%, i ett enda nu?

 • Allan Karlsson

  Hannah, sista stycket du skriver gäller även mig. Brukar tänka så här ibland: jag fattig syndig människa av synd född, hjälp mig Gud ! Allena Gud vet vem jag är och vad jag gjort i hela mitt liv. Finns det som jag inte kan tala med en människa om. Min fru, min älskade borta sedan tre år, då kunde vi prata om allt som hänt och fel vi gjort mot varandra och andra. Rätta till det som gick.
  Nu hoppas jag att nåden räcker även för mig när jag går till en annan värld.