Rädda hedern med Guds vägar

Annika Borg

Bild på skribent: 

Är Svenska kyrkan intresserad av offren eller förövaren? Och om det är förövaren, varför just en viss förövare?

Frågorna aktualiseras av den pågående debatten om Svenska kyrkans senaste kampanj för bojkott av varor från områden ockuperade av Israel.
Den sammantagna bilden av Svenska kyrkans agerande och engagemang blir att de som driver fram kyrkans ställningstaganden inte i första hand är intresserade av offren, utan av en specifik förövare – Israel.

Mot bakgrund av att man i kyrkomötet 2012 gav status till – och sedan dess sprider – det ersättningsteologiska uppropet Kairos-dokumentet, författat av en krets palestinska kyrkoledare i regionen, ökar angelägenhetsgraden i att få klarhet om valet av fokus. Uppropet innehåller nämligen för Svenska kyrkan problematiska formuleringar om judendomen.

Ersättningsteologin är den teologi som odlar synsättet att judendomen är upphävd och ersatt av kristendomen. Istället för att i judendomen se kristendomens judiska rötter, upphäver man kontinuiteten och skapar en teologisk kontrast. Det judiska folket är ersatt av Jesus, som är det ”nya” Israel. Driven till sin spets förnekar ersättningsteologin judendomens existensberättigande. Genom historien har denna teologi befäst fördomar om judar, skapat stereotyper och i förlängningen av detta ställt till enormt elände.

Inom forskningen talar man om tre vanligt förekommande inslag i ersättningsteologin: För det första utmålas judendomen och judar som syndabockar. Judendomen representerar det onda, förtryckande och destruktiva. För det andra så framställs den mörka judendomen som den ljusa kristendomens motsats. Och för det tredje så betraktas judendomen som ett ofullständigt förstadium till kristendomen, utan fortsatt reellt berättigande.

Kairos-dokumentet ger uttryck för denna destruktiva ersättningsteologi. Allt som har skett och sker i regionen skylls på Israel och/eller judarna. De är de onda, destruktiva förtryckarna. Kristendomen målas upp som kärlekens och ljusets tro, till vilken löften om utkorelse och det heliga landet är givna. Judendomen är det förstelnade, döda ordet och kristendomen det levande ordet. Palestinsk ”terrorism” sätter man just inom citationstecken och kallar motstånd. Det är i denna teologiska och politiska kontext uppropet uppmanar till bojkotter.

Men 2001 antog kyrkomötet ett annat dokument – Guds vägar – som gör upp med och tar avstånd från just ersättningsteologin. Guds vägar är en genomarbetat teologisk skrift, som på ett bra sätt visar att ”tron på det nya förbundet och dess löften inte inbegriper slutsatsen att Gud upphävt förbundet med det judiska folket.”

Ett sätt att ta sig ur den avslöjande och besvärande situation som uppkommit, och rädda den teologiska hedern, är att snabbt plocka fram Guds vägar, sprida det till församlingar och implementera det hos såväl handläggare och biskopar som kyrkomöte. Uppenbarligen har detta inte gjorts. Så vad hände med Guds vägar? Leta fram det och sprid det!

Annika Borg

Bild på skribent: 
 • 30 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • En anonym en

  "tron på det nya förbundet och dess löften inte inbegriper slutsatsen att Gud upphävt förbundet med det judiska folket"

  För mig är Gud helig och bortom tid och rum. Därför känns det för mig som en fullkomligt absurd tanke att Gud skulle ingå "förbund" med vissa folk eller individer men inte andra, eller att Han skulle upplösa sådana förbund för att sedan ingå förbund med några andra.
  Sådana här idéer tillhör de miljarder uttryck för den grundläggande synden, nämligen att inte älska Gud över allt annat och sin broder SOM SIG SJÄLV. Man vill markera att det finns skillnad(er) mellan oss/mig och några/någon andra/annan. Att folk har skrivit ner detta i Bibeln gör inte sådana splittrande attityder heliga utan visar bara vad folks egon har på den tiden hittat på i Guds namn.

 • Alfons Lindholm

  Så sorgligt läsa det du "En anonym en" skriver. Om Gud inte valt Israel som sitt folk hade det inte funnits någon Frälsare. Om du läser bibeln ser du ju att Israel är inte det utvalda folket för sin egen skull utan för världens skull. Jesus säger: Frälsningen kommer från judarna.

  Med vänlig hälsning Alfons Lindholm

 • Anders

  Suck.
  Ingen pratar om bojkott. Det talas om ursprungsmärkning. Är fairtrade, krav, nyckelhålet eller systembolagets indelning av viner efter land något som handlar om bojkott.

  Annika, snälla argumentera inte mot något som inte finns.

 • Kristen

  För oss kålhuven som inte läst vare sig Kairosdokumentet eller Guds vägar blir det svårt att bedöma vilken av skrivbordsprodukterna man möjligen skulle vilja ställa sig bakom. Och varför har vi inte orkat googla fram och läst dom? Kanske för att vi inte fattar vad teologi har med saken att göra? Annika förutsätter att all kritik mot bosättningarna beror på ett teologiskt tunnelseende. Medan kritiken mot kritik mot bosättningar är vidsynt. Att koppla samman Staten Israels utrikespolitik med vare sig ersättningsteologi eller vördnad för det utvalda folket är obegripligt. För mig. Den som ser det signifikanta sambandet må förklara och bevisa det. För mig. Och några andra.
  Men, visst! Sprid gärna "Guds vägar". Och Kairosdokumentet.
  Nu hänvisas till dom ungefär som vissa refererar till "Termodynamikens lagar" utan att kunskapen om dess innehåll finns hos mottagarna - och alltför sällan hos avsändarna.

 • David

  "En anonym en", jag rekommenderar en läsning av 1 Mos 15, särskilt vers 18; Gud sluter ett förbund med Abraham.
  Rom 11 diskuterar just frågan om Gud har förskjutit Israel och konstaterar: nej, däremot har hedningarna (vi) blivit inympade i förbundet. Gud upplöser inte, men han utvidgar.

 • Karla

  Tack Annika Borg! Du är en av anledningarna till att jag stannar kvar i Svenska Kyrkan.

 • Namn

  Mycket bra skrivet Annika Borg!
  Nu har vissa falanger inom politikerkåren och svensk media fått en majoritet av svenskarna att se negativt på Israel, efter en massiv negativ svartmålning under lång tid. Man tar nästan aldrig upp det faktum att Israel blev anfallet av sex arabarméer strax efter självständighetsförklaringen 14 maj 1948. De palestinska araberna godtog inte FN:s förslag till delningsplan, eftersom man inte erkänner Israels rätt att existera. Judarna skulle drivas ut i Medelhavet. Hur ska man kunna förhandla med någon som har sådana åsikter?

  När kommer Svenska kyrkan att i ord och handling göra en massiv insats mot Syrien, där 9 miljoner människor har blivit flyktingar och hälften av dem är barn! Över 100 000 har dödats i striderna mellan de muslimska falangerna. I detta läge väljer Svenska kyrkan att bojkotta apelsiner från de så kallade "ockuperade" områdena på Västbanken.

  Angående de kristnas situation i Mellanöstern bör det påpekas att Israel är det enda land som ger kristna samma rättigheter som andra. Hur läget är för de kristna i arabstaterna är väl känt, och bekräftas av att miljoner kristna har flytt från dessa muslimska länder.
  Lennart A

 • Anders

  Menar Annika Borg att judarna av idag (som är utvecklade ur fariseismen) inte skulle vara i behov av Jesus på samma sätt som hinduer, muslimer och ateister?
  Menar Annika Borg att det är ett biologiskt (obehagliga tanke!) förbund?
  Om Annika Borg menar att judarna skiljer sig från hinduer, muslimer och ateister - och inte menar att det är ett biologiskt förbund, då måste hon rimligtvis mena att istället för att bli kristen kan man lika gärna konvertera till judendomen??

  Annika. Varför kom Jesus? Varför grundade Jesus Kyrkan?
  Skall vi inte läsa GT i ljuset av Jesus?
  Varför är du kristen?

 • BAx

  Tack Annika! Nu förstår jag varför en stor del av kristenheten har antagit en så negativ inställning till Israel. många uppvisar ett flockbeteende och följer minsta antydning till kritik. Det är anmärkningsvärt att kristna gått på och antagit ett dokument "författat av en krets palestinska kyrkoledare i regionen". Otroligt! Det kan väl inte vara obekant att "palestinier" för att skada Israel som de vill utplåna, sprider lögner?

 • En anonym en

  Alfons Lindholm: " Om du läser bibeln ser du ju att Israel är inte det utvalda folket för sin egen skull utan för världens skull."

  Jag skulle säga istället att varje människa är utvald både för sin egen och för världens skull. Om man zoomar ut kan man se på det hela ur ett vidare perspektiv. I stället för att se bara en lapp i lapptäcket ser man då att samma mönster upprepas hela täcket igenom i varje lapp samt i hela täcket som sådant.

  Vad händer mig om jag väljer ut mig själv och men inte någon annan?
  Matt 23:
  "12Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd."

  Men om man ställer sig bredvid sin medmänniska, varken upphöjd eller förödmjukad ingenting händer när världen manifesterar åt en ens inre attityd. I världens spegel står man fortfarande i jämnhöjd med sin medmänniska.

 • Sidor