Vi är alla ansvariga

Förra veckan visades Tom Alandhs film om den första kvinnliga prästen i Växjö, Inger Svensson. Den lämnade knappast någon oberörd. Möjligen med undantag av den kända präst som i filmen med ett leende skyllde allt på den då tjänstgörande Växjöbiskopen David Lindqvist som prästvigde Inger. Hennes första missiv blev på Öland som granne till fadern som var prost där, och kanske den ende som i viss mån kunde skydda henne från kollegernas trakasserier.

Vi har ännu inte sett hur filmen påverkar utträdesstatistiken, men att döma av många reaktioner har nog en och annan fått just den påminnelse de behövde för att nu definitivt lämna kyrkan.

Det är illa nog, men det allvarliga är förstås att den kultur som filmen visar fortfarande lever. Samme präst som i filmen kommenterar Ingers öde har i dagarna fällts av domkapitlet i Växjö för sina blogginlägg.

Det är nu främst vår ärkebiskop electa Antje Jackelén som har väckt hans missnöje. Hon är inte bara kvinna, illa nog, utan också född i Tyskland. Att hon självklart måste vara nazianstruken mer än antyds i grova ordalag. Även hans eget domkapitel beskrivs med ord som Fuhrerhauptquartier och Herrefolksfasoner. Också den kvinnliga Härnösandsbiskopen med rötter i Finland beskrivs som ”en finne i röven”.

Att Inger Svensson under lång tid gick ner sig mer och mer utan annat stöd än av sin far och några vänliga damer i kyrkorådet är tyvärr inget vi kan lämna bakom oss med hänvisning till att det skedde för rätt länge sedan. Beskrivningen av hennes öde borde vara en väckarklocka för hela vår kyrka också i dag. Och då handlar det inte bara om de kvinnliga präster som fortfarande hånas och/eller osynliggörs, mer än ett halvsekel efter att ordningen med kvinnor som präster infördes.

Jag har under många år arbetat med både kyrkliga, offentliga och kommersiella arbetsplatser. Det finns naturligtvis skräckexempel inom alla kategorierna, men generellt är nog just Kyrkan en av de svåraste. Förutom kombinationen ensamhet, höga krav och bristande resurser särskilt i glesbygden, florerar en kultur av utstötning av den som av någon anledning inte anses passa in. De många utköpen av både kyrkoherdar och annan personal är bara en påminnelse om detta. Och vad gör präster som har blivit utköpta för att kanske kyrko­rådets ordförande helt enkelt inte gillade dem? Rykten sprider sig sekundsnabbt och dessa präster kallas oftast inte ens till intervju när de söker en ny tjänst. Yrkesförbud på ytterst rätts­osäkra grunder!

Det ofta fromma, för att inte säga fromliga språkbruket i kyrkan kan inte dölja elakheterna som den utsatte drabbas av. På sociala medier, och särskilt inom bloggosfären har språkbruket hårdnat med hänvisning till yttrandefriheten. Ärkebiskopen har föredömligt påtalat detta, men hittills utan gensvar.
Man kan inte kommendera fram vänlighet. Men vi har en förebild vi ofta talar om i våra gudstjänster. Nu måste orden bli till handling. Vi är alla ansvariga.

 • 25 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • torbjörn Lindahl

  Jo, visst är det så. Filmen om Inger Svensson lämnade ingen oberörd. Lika mycket som den eventuellt visade på mobbninbg inom kyrkan så visade den på kyrkans brist på verkligt personalvårdsansvar.

  Att det på många sätt finns en kultur av mobbning inom olika delar av kyrkan har Lennart Koskinen säkert rätt i. Den borde vi på allvar göra upp med. Men då bprde Koskinen först sopa rent framför egen dörr. I hans ledare ser jag åtminstone tre tecken på dold "mobbning".
  1. Att det är Dag Sandahl han skriver om är ju uppenbart för alla. Men han nämner inte hans namn. Blir inte det en variant av härskartekniken "osynliggörande".

  2. Han lägger i praktiken Sandahl till last att han är "leende" i TV-programmet. Själv uppfattade jag leendet som tecken på vänlighet.

  3. Han felciterar från Dags Sandahls blogg. Vad Dag än skrivit så har han faktiskt aldrig påstått att biskop Koivonen-Bylund är en "finne i röven". Rätt ska vara rätt - även när det gäller Dag Sandahl. Annars är det - mobbning.

  Gärna för mig att vi rensar ut mobbningkulturen. Men låt oss då dammsuga noggrant i alla skumma vrår.

 • medlem

  Har då Smedjan tagit över Kyrkans tidning till slut, eller varför publicerar ni detta mobbninginslägg?

 • Ulla Johnsson

  Tack Lennart Koskinen för ditt utmärkta inlägg. Tänk om vi kunde leva efter den gyllene regeln Allt vad I viljen att människor ska göra för er ska I också göra för dem. Vi kan väl i alla fall försöka.

 • medlem

  Rubriken ger sken av att Koskinen menar att det är fråga om ett gemensamt ansvar, Ingressen visar att artikeln bara är en variant på den gamla klassiska, det är minoritetens fel att allt går åt pipan i Svenska kyrkan. Ohederligt så det skriker. Om Sandahl blev fälld för sin blogg borde Koskinen bli avkragad för denna artikel!

 • GSn

  Ovanstående artikel är nog bland det mest obehagliga, motbjudande och infama jag någonsin läst i KT. Varför smutsar KT ner sig med att öht ta in artikeln?!
  Förr oss (inte så få!) som läser Dag Sandahls blogg syns ju de regelrätta felcitaten klart och tydligt. Jag har till och med bläddrat bakåt i bloggarna för att försäkra mig om att jag inte minns fel.
  Jag instämmer till fullo i "torbjörn lindahl"s kommentar och beskrivning av tre tecken på dold mobbning.
  Och mobbning blir sannerligen inte mindre mobbning för att anklagelserna bygger på (medvetna?) felcitat.

 • Johan Hamnebo

  Jag är inte supporter till Dag Sandahl, faktum är att jag tycker tvärtom i de flesta frågor men här tycker jag biskop em går ett steg för långt i sin artikel. Jag uppfattar inte Dags leende som ett hånleende. Dag ska kritiseras och bemötas med saklighet, och kärlek, det är enda vägen. Det här stärker Dags aktier bland hans supportrar.

 • LW

  I ett försök att bredda synfältet skrev jag igår en kommentar med hänvisning till den åsyftade bloggaren, Bloggardag. Av någon anledning har inte den publicerats. Men jag framhärdar i att den som läser ovanstående behöver också läsa vad som egentligen står på Bloggardags sida. (bloggardag.blogspot.se) Eller har KT något att vinna på att inte vi får möjlighet att bilda oss en egen uppfattning?

 • medlem

  @Ulla. I den gyllene regeln borde väl då ingå att citera sina meningsmotståndare korrekt, att inte fara med osanning och att inte skylla på andra...

 • Rolf Pettersson

  Förra veckan visades Tom Alandhs film om den första kvinnliga prästen i Växjö, Inger Svensson. Den lämnade knappast någon oberörd. Möjligen med undantag av den kända präst som i filmen med ett leende skyllde allt på den då tjänstgörande Växjöbiskopen David Lindqvist som prästvigde Inger.

  Vad menar Lennart Koskinen med denna utsaga?

  Rolf Pettersson

 • medlem

  Varför kan ingen av alla dem som försvarar Antje och den nuvarande ideologin i Svenska kyrkan göra det med sakliga argument?

 • Sidor