Nyhet

Ulla Karlsson kvar som präst

Ulla Karlsson blir kvar som präst i Svenska kyrkan. Det har domkapitlet i Västerås beslutat. Ulla Karlsson anmäldes i våras av en privatperson efter att ha skrivit en debattartikel i Kyrkans Tidning.

 

Domkapitlet konstaterar att Ulla Karlsson brutit de löften hon givit vid prästvigningen på två punkter: att följa vår kyrkas ordning och att bli vittnen om försoningens hemlighet.

Domkapitlet noterar Ulla Karlssons positiva ansats om att få samtala om teologiska frågor. Gemensam reflektion ligger i hela Svenska kyrkans intresse. Domkapitlet menar dock att ”Ulla Karlsson har ett förenklat sätt att se på försoningsbegreppet och att hon synes missat begreppets komplexitet och mångfald.  Hon lyfter av flera möjliga alternativ genomgående fram ett enda”.

- Domkapitlets roll är att granska och kvalitetssäkra, säger biskop Thomas Söderberg. Domkapitlet ska också ge stöd, råd och hjälp till utveckling och det är i det perspektivet beslutet ska ses.

Man betonar också vikten av att en präst kan hantera både glädje och sorg; ”det kan finnas själavårdsmässiga skäl att inte betona synden och skulden, men det är viktigt att visa själavårdande omsorg också om dem som tyngs av insikten om sina brister. Domkapitlets uppfattning är att Ulla Karlsson visar brist på denna själavårdande omsorg i de texter hon publicerat.  

Domkapitlet finner inte att det skett i sådan mån att det utgör grund för att besluta om obehörighet att utöva kyrkans vigningstjänst. Det ömsesidiga ansvar som domkapitlet och Ulla Karlsson har innebär istället att Ulla Karlsson under en prövotid bearbetar frågor rörande sin roll och sitt ansvar som präst. Prövotiden ska användas på sätt som Ulla Karlsson och biskopen kan finna lämpligt.

 • 29 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Kurt Enström

  För att antal år sedan anlitades John Shelby Spong som gästföreläsare vid fortbildningskurser för präster i Västerås stift. Jag tänkte då: vad händer om prästerna faktiskt tar intryck av det som de får höra, och sedan börjar predika hans teologi? En teologi, som ifrågasätter det mesta i traditionell kristen tro. Blir de då dragna inför Domkapitlet? Jag menar, att stiftet här har ett medansvar. Stiftet skördar det som det självt har sått...

 • Johannes

  Amen. Utifrån det faktumet får det väl också ses som lite överraskande att domkapitlet överhuvudtaget behandlar frågan. Kanske har någon kvar ett gammalt ex av Augustana...;)

 • Margit Berggren Silvheden

  Klokt av DK, det måste finnas utrymme för försoning och förlåtelse. Hoppas nu stiftet tar tillvara frågor och funderingar som kommer upp inte bara hos Ulla Karlsson utan från hela prästkollegiet, för det finns säkert flera än Ulla Karlsson som har liknande frågor men som inte varit så djärv som UK som har ifrågasatt begreppet men som ändå har tjänst i Sv.kyrkan .

 • jonathan

  Menar domkapitel och kyrkoledning att denna deras försoningens insikt ska gälla även präster som t ex ifrågasätter samkönad vigsel? Eller har Kristus kanske inte dött för dem enligt Svenska kyrkans troskongregation?

 • olov sandegård

  Tack och lov att Ulla Karlsson fick behålla prästämbetet! Att straffa henne med prövotid tolkar jag som en eftergift för fundamentalistiska krafter inom kyrka och församlingsliv. En folkkyrka värd namnet borde självfallet tillåta pluralism i komplicerade lärofrågor. Endast när det gäller uppenbara brott mot principen om alla människors lika värde, bör "avkragning" kunna övervägas.

 • medlem

  Det var väntat, eftersom konsekvensen av en avkragning rimligen hade varit en serie av avkragningar långt in i biskopsmötet, samt bland emeritibiskopar. Det betyder dock inte att beslutet var riktigt, nej!

 • magnus

  På vilket sätt har den här diskussionen om Ulla Karlssons ev. "kyrko-kriminella" handling bidragit till att öka medlemsnyttan?

  Inte alls.

 • Karl-Eric Hansson

  Skönt att Ulla Karlsson får lov att vara kvar som präst i Svenska kyrkan. Hon behövs verkligen.
  Allra bäst hade varit om Domkapitlet aldrig tagit upp ärendet. Nu klarar man situationen tack vare god diplomati.
  Hoppas att Ulla Karlsson åter träder i tjänst. Jag tillhör samma härad och tror att det finns många likadana kristna, som sällan eller aldrig går i gudstjänst.

 • Evald Svensson

  Domkapitlet visar ändå stor nåd mod Ulla Karlsson, som bara ger henne tre års prövotid. Som Västerås Stift skriver i sitt pressmeddelande har Karlsson brutit mot två av sina tre löften som hon avgav vid prästvigningen. Kyrkan ska vara en öppen plats där man kan tala och säga sin mening, men Karlsson har i sina debattartiklar förnekat kärnan i den kristna tron, och det är snarast märkligt att hon inte avkragades. Domkapitlets uppgift är, bland annat, att skydda Kristi Kyrka från irrläror. Den stora frågan är ändå hur hon med en sådan vacklande tro kunde komma igenom antagningen och bli prästvigd. Kanske är Svenska Kyrkan på rätt väg igen, när man markerar att det inte går att avvika hur mycket som helst från kyrkans tro. Kyrkans präster ska följa Kyrkans lära, så är det bara.

 • Allan Karlsson

  Gud välsigne dig Ulla för att du rörde om bland de som tror sig bättre än dig.
  Du tog till stora träsleven och det gjorde susen. Vilken som har rätt må Gud avgöra inte människor. Kyrkohandboken är inte en bibel, den är människors påfund hur de vill ha det. Nu läser vi om att kyrkan blir alltmer en kanslikyrka oöverskådlig och utan liv som prosten sade och det märks därför att vi som medlemmar på ytterkamterna får aldrig del av besluten. Tack Eskilstuna som kör ut protkollen över internet. God Jul kära Ulla, stå på dig!

 • Sidor

LEDIGA JOBB

36

E-tidning

Kyrkans Tidning nr 38 2018