Dag Sandahl tillbaka i kyrkostyrelsen

Det blev ingen diskussion om valen av ny kyrkostyrelse och rikskyrkliga nämnder i kyrkomötet idag. Alla valberedningens förslag gick igenom. Mest överraskande är att den kontroversiella prästen Dag Sandahl, 62 (Frimodig kyrka) är tillbaka i kyrkostyrelsen, nu som ersättare.


Dag Sandahl.
Dag Sandahl har tidigare varit ledamot av kyrkostyrelsen under flera mandatperioder. På den tiden tillhörde han Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK). När POSK sprack upp i grupperna Öppen kyrka och Frimodig kyrka blev de grupperna för små för att få egna platser i kyrkostyrelsen. För det krävs 15 ledamöter i kyrkomötet.Frimodig kyrka har 13.

- Arbetet i valberedningen har gått alldeles fantastiskt i synnerhet sedan vi inbjöd Frimodig kyrka en adjungerad plats där, säger valberedningens ordförande Nils Furtenbach (M), 71.

- Det har varit konstruktiva samtal med humor och glädje.

http://www.kyrkanstidning.se
Celina Falck
För att undvika en tidsödande votering
med så kallade proporionella val avstod Moderaterna en ersättarplats i kyrkostyrelsen till Frimodig kyrka. Öppen kyrka en kyrka för alal bildade en valkartell med Miljöapartister i Svenska kyrkan.  Därför fick Miljöpartisterna också en ersättare plats i kyrkostyrelsen. Den gick något överraskande till kyrkomötes yngsta ledamot Celina Falck, 24 från Luleå stift. Därmed blir hon yngst även i kyrkostyrelsen.

Hon blir ersättare för den nyvalde ledamoten från Öppen kyrka, docent Bo Hanson, 67, Göteborgs stift. Han har tidigare bland annat varit direktor för Sigtunastiftelsen. I kyrkostyrelsen fortsätter landstingsrådet Levi Bergstöm (S), 63, Umeå ytterligare en mandatperidod som förste vice ordförande. Nya andre vice ordförande blir Ingrid Smittsarve, 64, Visby stift.

I nämnden för utbildning forskning och kultur fortsätter kanslichef Inger Gustafsson (FISK), 62, Växjö stift som ordförande. I nämnden för internationell mission och diakoni omvaldes prästen Anders Åkerlund (C), 70, Västerås stift till ordförande.

Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet fick däremot en ny ordförande i Nils Furtenbach (M), 71 år.  Lokalt är han ordförande i kyrkorådet i Botkyrka församling, söder om Stockholm. Han sitter också i stiftsstyrelsen i Stockholms stift.

Alla ledamöter i kyrkostyrelsen

Ärkebiskop Anders Wejryd är självskriven ordförande i kyrkostyrelsen.

Ledamöter är Levi Bersgström (S), Luleå stift, förste vice ordförande, Ingrid Smittsarve (C), Visby stift, andre vice ordförande, Irene Pierazzi (S), Stockholm stift, Lars Johnsson (S), Strängnäs stift, Birgitta Halvarsson (S), Karlstad stift, Olle Burell (S), Stockholms stift, Mats Hagelin (M), Lunds stift, Annette Lundquist Larsson (M),m Stockholms stift, Hans Wallmark (M), Lunds stift, Ingrid Smittsarve (C),Visby stift, Sten Elmberg (C), Strängnäs stift, Anna Lundblad Mårtensson (POSK), Linköpings stift, Nils Gårder, (POSK), Lunds stift, Lennart Sacrédeus (Kristdemokrater i Svenska kyrkan), Västerås stift och Bo Hansson (Öppen kyrka), Göteborgs stift.

 

REKOMMENDERAT