Nyhet

Danskt förslag: Märkning av präster som inte viger homosexuella

Präster som inte viger par av samma kön bör märkas på webben – med smajlisar. Det föreslår en sognepräst i Köpenhamn. Förslaget skulle ställa konservativa präster vid skampålen, anser en etikprofessor.

– Med hjälp av ett slags smiley-system, som vi känner igen från restauranger, ska ett homosexuellt par lätt kunna klicka sig in på en kyrkas hemsida och ta reda på vilka präster som vill och inte vill viga dem. Vi ska självklart inte dela ut sura och glada smajlisar, men erbjuda en tydlig varudeklaration, säger Birgitte Kragh Engholm, framtidsforskare och sognepräst (präst med administrativt ansvar, motsvarande kyrkoherde) i S:t Mattheus kyrka i Köpenhamn, till Kristeligt Dagblad.

Förslaget presenterade hon på Facebook efter intervjun med Stefan Löfven i Kyrkans Tidning där han säger att alla präster i Svenska kyrkan ska viga homosexuella, och efter att de danska socialdemokraternas vice ordförande, Mogens Jensen, gett sitt medhåll.

– Vi ska inte göra avkall på folkkyrkans bredd och tolerans. Men samtidigt måste vi se till att medlemmarna inte upplever att gång på gång bli avvisade när de ringer runt till präster som inte vill viga dem. Det är förödmjukande och kan ge ett felaktigt intryck av folkkyrkan. Om vi vill vara folkets kyrka, måste vi se till att kommunicera tydligt med alla medlemmar, säger Birgitte Kragh Engholm till Kristeligt Dagblad.

Märkningen kan också, enligt henne, gälla präster som inte vill viga frånskilda eller förrätta vigslar utomhus.

Förslaget får också stöd av fler präster. Marie Jacobsen Damm, sognepräst i Simeon-Sankt Johannes (församling) i Köpenhamn, berättar att hon mött ett par som skulle vigas i augusti och som valde en kyrka just för att hemsidan berättade att de vigde homosexuella.

– Det fick mig att tänka att det var en god anledning till att vi klart går ut med huruvida vi viger homosexuella par eller ej, säger hon.

Ett annat förslag från en sognepräst är att göra en lista över de som inte viger samkönade par. Prästerna skulle då själva skriva till biskopen och be att bli uppsatta på listan.

– Jag utgår ifrån att prästerna står fast vid deras hållning och därmed inte önskar att hålla den hemlig, säger Pernille Østrem, sognepräst i Stefanskyrkan i Köpenhamn.

Andra präster är kritiska till förslaget om smajlisar.

– Det är möjligt att ett smiley-system fungerar i en stadsförsamling, men i en landsbygdsförsamling som Gram ska man som präst tänka sig för. För där kan en sådan utfästelse splittra en församling i den ena eller andra riktningen, säger Johannes Engholm Gjesing, sognepräst i Gram i Sönderjylland.

– Det skulle vara sorgligt om vi började dela in folkkyrkan i ”den sortens präster” och ”den sortens präster”. För verkligheten är mer komplex.

Kurt Christensen, professor i etik vid Menighedsfakultet - den teologiska högskolan i Århus - menar att förslaget skulle innebära att konservativa präster hängs ut.

– Det skulle vara de som ställs vid skampålen, även om det sett ur ett historiskt perspektiv är de som viger homosexuella som borde få de sura smajlisarna. Så skulle också huvuddelen av de kristna kyrkorna runt om i världen också se på det, men bilden är annorlunda i Danmark, säger han.

LEDIGA JOBB

48

E-tidning

Kyrkans Tidning nr 25/26 2018