Nyheter

Diakoner hoppas på nytt påskupprop

Diakonkritiken mot utförsäkring och ökande barnfattigdom växer nu till krav på ett nytt påskupprop. Frågan har redan varit uppe i Sveriges kristna råds ledning.<br>

Rosita Borum-Halvars, diakon i Rättvik, har tillsammans med Marie Larsson, diakon i Visby domkyrkoförsamling, tagit initiativ till en namninsamling som riktar sig till biskopskollegiet.

Rosita Borum-Halvars, diakon i Rättvik, har tillsammans med Marie Larsson, diakon i Visby domkyrkoförsamling, tagit initiativ till en namninsamling som riktar sig till biskopskollegiet.
Foto: Katarina Cham/Falu-Kuriren
– Vi samtalar nu om formerna. Vi får väldigt mycket signaler – inte bara från diakonuppropet – utan över huvud taget från församlings­folk som alla ser samma sak, säg­er Sven-Bernhard Fast, avgående generalsekreterare för SKR och blivande biskop i Visby stift.

Vad diakoner och andra församlingsarbetare ser är hur hårt de nya reglerna om utförsäkring slår mot människor som anses för friska för att vara sjukskrivna, men för sjuka för att i praktiken kunna förvärvsarbeta. Utan a-kassa eller sjukersättning är de i stället hänvisade till försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag.
– Före jul var det dubbelt så många som bad om ekonomiskt bistånd, kanske ett sextiotal mot ett trettiotal förut … och det här i lilla Rättvik med bara 9 000 invånare, säger diakonen Rosita Bo­rum-Halvars.
De som kom var utförsäkrade, ofta ensamstående mammor. För en ensamstående person innebär försörjningsstödet enligt riksnormen 3 720 kronor i månaden att leva på, vid sidan av eventuellt hyresbidrag.
– Förut kunde de komma och fråga om lite extra till jul, men nu handlar det om rena räkningar, mat och blöjor och hygienartiklar, säger Rosita Borum-Halvars.

Tillsammans med diakonen Marie Larsson i Visby domkyrkoförsamling tog hon initiativ till den namninsamling som nu på­går fram till den 15 mars och som riktar sig till biskopskollegiet. Förhoppningen är att ett nytt påsk­upprop liknande det för sex år sedan – men den här gången inte för en mer human flyktingpolitik, utan mot utförsäkringsregler, ökande barnfattigdom och orättfärdigheten i ökade ekonomiska klyftor.

Diakonen Marie Larsson i Visby tror att ungefär hälften av det bistånd till hjälpsökande hon administrerade runt jul hade koppling till människor som drabbats av det nya sjukförsäkringssystemet.
– Antingen är man helt utförsäkrad, eller halvt utförsäkrad, eller så befinner man sig i någon sorts limbo då man inte ännu vet om man kommer att få pengar. Så har det inte sett ut förut, säger hon.
Vad är det de inte har pengar till?
– Allt! Det är mat, hyra. Får du ingen inkomst så har du ju ingenting – och än mindre till julklappar till ungarna.
Hon refererar siffrorna. Förra året utförsäkrades 40 000, och fram till 2012 räknar man med att 75 000 kommer att bli utförsäkrade. Tre av fem av dessa är kvinnor, och många är ensamstående med barn. Det innebär att barnfattigdomen ökar med utslagningen av föräldrarna.

Att diakonernas protester skulle kunna avfärdas som politiskt färgade avvisar hon.
– Vi har det vi kallar för profetisk diakoni. Det är vår uppgift att skrika när grupper av människor far illa och hamnar i kläm. Det har inte med partipolitik att göra, utan med människosyn och om vad som är rättfärdigt och inte, säger Marie Larsson.
Nu får namninsamlingen och appellen till biskoparna också stöd på Facebook där gruppen ”Påskuppror mot utförsäkringarna” agerar för protestmanifestationer den 25 april. Hittills finns planer på ett trettiotal orter i landet. Också Seglora smedja ställer sig bakom diakonernas krav på ett nytt påskupprop.

Om biskopsmötet eller Sveriges kristna råd sluter upp bakom kraven återstår ännu att se.
– Det har varit uppe på presidiets bord, och där konstaterar man att det inte är så lätt att nå konsensus. Det är i så fall om man kan fånga det etiska perspektivet där vi utmanar de politiska makthavarna. Och det ska vi ju göra hela tiden, säger Sven-Bernhard Fast.


David Qviström
08-462 28 15
david.qvistrom@kyrkanstidning.se

FLER NYHETER
Läsarservice

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Via RSS

Senaste nytt