Nyheter

Inspirationsdag om frivilligarbete

Kommentera
I dag har det hållits en inspirationsdag om frivilligarbete i Svenska kyrkan, på kyrkokansliet i Uppsala.

Ideellt forum i Svenska kyrkan står tillsammans med Volontärbyrån i Svenska kyrkan bakom inspirationsdagen.

Drygt hundra personer kom. Det fanns många representanter från församlingar som redan arbetar intensivt med ideellt arbete, men även de som inte hunnit lika långt var där för att få nya tankar och idéer.

- Från Luleå till Lund kom det folk även om de flesta var från Mälarområdet, berättar Fredrik Hedlund, samordnare för Ideellt forum i Svenska kyrkan.

Till dagen hade man också tagit fram ett magasin med namnet Man trivs där man behövs som ska vara ett stöd för församlingar som vill utveckla sitt arbete med frivilliga. Magasinet kommer att delas ut till frivilliga, förtroendevalda och anställda i Svenska kyrkan.

- Det är ett en-gångs-magasin, förtydligar Fredrik Hedlund. Men magasinet ska gå att beställa via Sensus studieförbund.

I magasinet presenteras goda exempel för hur församlingar kan jobba med frivillighet. Det finns också ett mer ideologiskt avsnitt där tanken att församlingen är dess medlemmar, det vill säga något mycket större än enbart förtroendevalda och anställda, utvecklas.

- Vi hoppas att många med nyfikenhet kommer att läsa magasinet och gå i riktning mot en mer medlemsburen kyrka, säger Boel Skoglund ordförande för nätverket Ideellt forum i Svenska kyrkan.

Ideellt forum är ett är ett nätverk av olika inomkyrkliga organisationer som vill lyfta fram idealitetens betydelse i församlingslivet.

Volontärbyrån i Svenska kyrkan startade 2007 och har arbetat har fram en internetbaserat verktyg för att sammanföra volontärer med frivilliguppdrag i de olika församlingarna. En arbetslagsutbildning har också tagits fram för att utveckla det ideella engagemanget i församlingen.

Volontärbyrån i Svenska kyrkan avslutas nu som projekt men kommer istället att ingå i Ideellt forums arbetsområde.

- Arbetslagsutbildningarna är nog den viktigaste delen. Där får församlingarna tillfälle att tänka ideologiskt kring ideellt engagemang. Hur gör vi för att ta emot en person som vill engagera sig ideellt i kyrkan på ett bra sätt?

Utbildningarna kommer att arrangeras i samarbete med Sensus studieförbund och stiften i landet.

Yashmin Singh
yashmin.singh@kyrkanstidning.se

FLER NYHETER
Peter Lööv Roos ny samordnare för interreligiösa frågor på kyrkokansliet
Det är en sak vad präster vågar säga på tu man hand och en annan sak vad de är öppna med utåt. Det är så många som brottas med betydelsen av korsfästelsen! Foto: Johannes Frandsen
Hästen är en känslig medarbetare när Karin Sanell tar med nybörjare på en själavårdande ridtur. ”I bästa fall kan ridningen leda till en fördjupad tro, men också att man får hjälp att fatta beslut eller försonas med sitt förflutna.” Foto: Marcus Gustafss
Biskop Johan Tyrberg pratar med komikern Johan Wester om sitt herdabrev
Thomas Söderberg njuter av en god bok hemma i sitt hus i Falun.
Camilla Nordh och Monica Johansson till vänster om biskoparna Levis Sanga, Tanzania, och Per Eckerdal, Göpteborg. Till höger i bild Liss Anna Holmdahl och Peter Belsing. Foto: Kristin Lidell
Läsarservice

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Via RSS

Senaste nytt

Topplistan