– Religion och politik ska hållas isär

Kyrkovalet är en påminnelse om att samhället är större än staten. Själv är statsminister Fredrik Reinfeldt inte medlem i Svenska kyrkan. Ändå ser han kyrkovalet som viktigt.


Inte medlem. – Jag har gjort ett val att inte vara medlem. Jag har dock den största respekt för dem som väljer att vara medlemmar i Svenska kyrkan. Tillsammans med andra religiösa samfund gör de Sverige till ett rikare land, säger Fredrik Reinfeldt.
Foto: Markus Dahlberg, Robert Henriksson/Scanpix

– Till att börja med är den omfattande verksamhet som Svenska kyrkan bedriver, inte minst lokalt, av stor betydelse för många människor. Att kyrkan under lång tid haft en kulturell och historisk särställning i vårt land bidrar naturligtvis till det. Därutöver tycker jag att kyrkovalet tjänar som en viktig påminnelse om att samhället är större än staten.

För regeringen handlar relationen till Svenska kyrkan inte bara om begravningsverksamhet eller om kulturarvet. Svenska kyrkan är den största aktören inom den ideella sektorn, en sektor som regeringen aktivt vill stödja och lyfta fram som samhällsaktör och utförare av välfärdstjänster.

Kritisk mot kyrkans vänsterperspektiv
Därför är demokratin inom Svenska kyrkan något som intresserar Fredrik Reinfeldt – även om han själv lämnade kyrkan som 18-åring, missnöjd bland annat med att kyrkan i hans tycke ofta valde ett vänsterperspektiv.

Hur kan valdeltagandet i kyrkovalen bli större, tror du?

– En viktig del i detta handlar om att vara relevant i samhällsdebatten. För mig handlar det om att våga se och lyssna in de samhällsproblem som människor upplever i sin vardag. Detta förutsätter självklart att företrädare och kandidater är närvarande bland människor för att både informera om valet, betydelsen av Svenska kyrkans verksamhet och framför allt för att kunna svara på deras frågor.

I början av året antog Moderaterna ett kyrkopolitiskt program. Fredrik Reinfeldt lyfter särskilt fram två frågor som viktiga för partiet: att stärka det viktiga dia­konala arbetet för de människor som av olika skäl söker stöd och hjälp – och att även homosexuella par ska kunna ingå äktenskap i Svenska kyrkan.

Medlemmarnas delaktighet viktig
Är det bra att kyrkan är politiserad på så sätt att nomineringsgrupperna i kyrkovalet är kopplade till politiska partier som vi känner från rikspolitiken?

– Vår grundläggande utgångspunkt är att religion och politik ska hållas isär. Den nuvarande ordningen är ett resultat av den överenskommelse som slöts i samband med att Svenska kyrkan skildes från staten. I den var det också viktigt, inte minst för kyrkan själv, att som ett uttryck för alla medlemmars delaktighet också bevara inslaget av demokratiskt valda lokala organ.

Finns rent av en risk att trovärdigheten för Moderaterna och andra partier på riksnivå skadas genom att de deltar i kyrkovalet?

– Nej, det visar att vi som parti har drivna medlemmar som tar möjligheten att engagera sig i flera olika frågor.

Sökare och grubblare
Själv kommer statministern inte att rösta i kyrkovalet eftersom han alltså inte är medlem. Däremot har han både gift sig och låtit döpa sina barn i Svenska kyrkan. I en tidigare intervju med Kyrkans Tidning sa han sig inte kunna svara på om han trodde på Gud – däremot ”att det finns någonting som inte bara handlar om den naturvetenskapliga förklaringen till hur jorden kom till. Men exakt hur det ser ut har jag inget svar på, jag är både sökande och grubblande.”

– Samtidigt har jag gjort ett val att inte vara medlem, grundat på mina personliga uppfattningar. Jag har dock den största respekt för dem som väljer att vara medlemmar i Svenska kyrkan. Tillsammans med andra religiösa samfund gör de Sverige till ett rikare land.

David Qviström
08-462 28 15
david.qvistrom@kyrkanstidning.se

Fakta Fredrik Reinfeldt

Partiledare för Moderaterna
Ålder: Fyller 44 år den 4 augusti.
Familj: Fru Filippa, sjukvårdslandstingsråd i Stockholm. Tre barn.
Bor: I Täby.
Läser: Kriminalromaner och memoarer.
Lyssnar på: Varierar mycket, men gärna svenskt.
Det visste du inte om Fredrik Reinfeldt: Den frågan blir allt svårare att svara på.
Viktigaste frågorna för Moderaterna i kyrkovalet: Att stärka det diakonala arbetet och att homosexuella par ska kunna ingå äktenskap i Svenska kyrkan.
Personlig relation till Svenska kyrkan: Är inte medlem i Svenska kyrkan.
Det gör jag i sommar: Ordförandeskapet i EU kommer att uppta en stor del av min tid. Utöver det ska jag vara med familjen och hinna njuta av den svenska sommaren.

 

REKOMMENDERAT