Nyhet

SD kommer in i kyrkostyrelsen

Sverigedemokraterna tar plats i kyrkostyrelsen. ”Jag har fått en förfrågan som gjorde mig mycket glad och hedrad. Det här är ett stort framsteg för oss”, säger Aron Emilsson.

Riksdagsman Aron Emilsson är sedan 2014 ledamot av kyrkomötet där han också är gruppledare. Tillsammans med Julia Kronlid är han nationellt ansvarig för Sverigedemokraternas kyrkopolitik.

– Rent formellt är det inte klart än vem som blir vår nomineringsgrupps kandidat, det blir det först på gruppmötet den 22 november, under kyrkomötet. Sverigedemokraterna får i kraft av valresultatet ett ordinarie mandat i kyrkostyrelsen enligt uträkningsmodellen. Vi kommer också att få en ersättarplats.

– Men jag kan bekräfta att jag fått frågan om jag vill ta den ordinarie platsen, något som jag blev mycket glad, hedrad och stolt över. Jag överväger att ta platsen. Det här betyder att vi får en annan position, med större möjligheter till insyn och inflytande.

Aron Emilsson säger att Svenska kyrkan genomgår en identitetskris, och att SD kan tillföra sitt perspektiv där man lyfter fram tradition, mission och förnyelsearbete, bland annat vad gäller ungdomar, sociala medier och kommunikation, i stället för "vänsterliberal slagsida".

– Just nu pågår överläggningar mellan nomineringsgrupperna för att diskutera eventuella samarbeten som innebär att de små grupperna har möjlighet att komma med i kyrkostyrelsen, säger Aron Emilsson.

Kyrkostyrelsen är kyrkomötets beredande och verkställande organ och består av femton ledamöter, inklusive ärkebiskopen som är ordförande. Övriga 14 tillsätts politiskt. Även femton ersättare kommer att utses.

– Det finns en matematisk formel som användas till mandatfördelningen i kyrkostyrelsen, förklarar Nils Warmland, administrativ chef för kyrkomötet.

Det innebär med fördelningen i det nyvalda kyrkomötet att sex mandat går till nomineringsgruppen Socialdemokraterna, tre till Posk, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, tre till Centerpartiet, ett mandat till Borgerligt alternativ och ett mandat till Sverigedemokraterna.

– Detta bygger på att det inte blir någon valsamverkan mellan två eller fler grupper. Om det blir det, går de samverkande gruppernas mandat ihop, och de fördelar platserna sinsemellan enligt sina egna förhandlingar.

Fakta: Kyrkostyrelsen

Fredag den 24 november håller den nyvalda kyrkostyrelsen konstituerande sammanträde. Det finns 15 ledamöter i kyrkostyrelsen, inklusive ärkebiskopen som är ordförande, liksom 15 ersättare.

  • 1 Kommentar

    Logga in för att kommentera

  • Nils Ronquist

    Det är de politiska partierna som styr Svenska Kyrkan!! Varför? Svenska Kyrkan har för snart 20 år tillbaka skiljts från statsmakten dvs de politiska partierna. Trots det kan Svenska Kyrkan inte släppa taget på det statliga inflytandet. Min fråga är: När skall min och den Svenska Kyrkan slänga av sig det politiska oket? Låt politikerna sköta sitt och Svenska Kyrkan sitt!

  • Sidor

LEDIGA JOBB

36

E-tidning

Kyrkans Tidning nr 38 2018