Nyhet

Två av elva grupper står helt bakom ny handbok

De flesta nomineringsgrupperna, utom Socialdemokrater och Centerpartister, uttrycker skepsis mot kyrkohandboksförslaget, visar en sammanställning som Kyrkomusikernas tidning gjort. Många lyfter fram kyrkomusikernas kritik av förslaget.

Tidningen har sammanställt vad nomineringsgrupperna anser om kyrkohandboksförslaget.

Socialdemokraterna och Centerpartiet är för förslaget helt och hållet.

Socialdemokraterna skriver att man tagit intryck av remissomgångarna som visar att det finns ”ett starkt stöd från både små och stora församlingar” för förslaget.

De övriga nomineringsgrupperna är mer eller mindre tveksamma eller uttrycker vissa reservationer.

Kristdemokraterna vill se revideringar och kan tänka sig att ställa sig bakom kyrkomötesmotioner som handlar om kyrkohandboken och som gäller teologisk reflektion och frågor om musiken.

Posk önskar ett omtag när det gäller musiken och anser att erfarenheter från norska kyrkan bör inhämtas. Öppen kyrka är i stort positiva, men vill ha språkliga förändringar i vissa böner.

Frimodig kyrka anser att forskning och bearbetning av tidig musik behöver göra ett bättre avtryck, vad gäller ny musik krävs en omstart. Borgerligt alternativ anser att man tagit för lite hänsyn till kyrkomusikernas synpunkter.

Fisk tycker att de musikaliska alternativen behöver bearbetas i kyrkomötets behandling av handboksförslaget.

Enligt Miljöpartister i Svenska kyrkan är förslaget inte moget innan kritiken från erfarna kyrkomusiker prövats. Sverigedemokraterna anser att förslaget öppnar upp för mycket som kan luckra upp kyrkans identitet och använda ordningar och referenser som urvattnar kyrkans lära, budskap och tolkningar.

Enligt Vänstern i Svenska kyrkan skär frågan genom nomineringsgruppen, det viktigaste är att det finns en förankring bland dem som ska använda kyrkohandboken.

LEDIGA JOBB

43

E-tidning

Kyrkans Tidning nr 25/26 2018