Fler lämnade kyrkan i Danmark

Text: David Qviström

Antalet utträden ur Dansk folkekirke steg förra året.

Under 2012 lämnade 21 118 danskar kyrkan, vilket motsvarar en halv procent av det totala medlemsunderlaget om 4,4 miljoner medlemmar.

Möjligen kan fjolårets debatt om den nya vigsellagen förklara det höga antalet utträden, gissar biskop Karsten Nissen som citeras i folkekirkens pressmeddelande.

Gruppen 18-54 år stod för 76 procent av utträdena. Runt 79 procent av danskarna är fortfarande kyrkotillhöriga.

REKOMMENDERAT