Nyateismens korsriddare klarar inte tolkande teologi

Helle Klein

Å ANDRA SIDAN ”Vi religiösa kräver att få bli bemötta som de tänkande, självständiga subjekt vi är”, skriver Brita Häll på ledarplats. Det är lätt att hålla med.

Men varför göra frågan om nyateisternas vurm för det religionslösa samhället till en fråga om hur vi som enskilda troende blir bemötta? Det är en större fråga än så.
Nyateisterna blandar ständigt samman den sekulära staten med det sekulära samhället. Det finns knappast någon i den svenska debatten som företräder idén att staten ska vila på religiös grund. Däremot hör självklart religion liksom kultur, politik, vetenskap och allting annat till själva samhället. Religion är en del av offentligheten liksom andra yttringar från folkrörelser och föreningar i civilsamhället.

Om detta borde kyrkans företrädare tala betydligt högre. I stället hukar man vid varje angrepp från Humanisterna och vågar inte ens hävda det självklara i att om en adventssamling hålls i kyrkan är och bör den vara religiös.

Rätten att få vara religiös, inte bara privat utan som samhällsvarelse, är något vi kristna med lätthet kan driva tillsammans med muslimer, judar och andra troende. Det är nämligen inte andra troende som vill osynliggöra religionen och kyrkan utan de militanta ateisterna.

Som evangeliskt-lutherskt troende kan vi dessutom lyfta fram vår reformatoriska teologi som sätter tolkningen i centrum, inte den eviga dogmen. Är det något nyateismens korsriddare inte klarar av är det den tolkande teologin. Är det något vår tid av fundamentalism (både religiös och icke-religiös), behöver är det den reformatoriska hållningen.
Kyrkans Tidning får se upp så att kampen mot nyateismen inte blir en oreflekterad privatisering av tron.

Helle Klein
 • 54 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Patrik Lindenfors

  Helle, du skriver så här: "Det är nämligen inte andra troende som vill osynliggöra religionen och kyrkan utan de militanta ateisterna."

  Jag har två problem med den meningen. För det första vill vi inte alls osynliggöra religionen och kyrkan. Vi vill bara att vi och våra barn ska slippa delta i era ceremonier. Ni får göra vad ni vill, men låt oss andra vara i fred.

  För det andra så är vi inte ogiltiga som tyckare. Vad spelar det för roll om det är andra troende eller ateister som vill slippa påverkan av just er favoritreligion? Vi har religionsfrihet i det här landet - även vi! - så vår grupptillhörighet har inte med saken att göra.

  Sen tycker jag i och för sig att du fortfarande inte förstått vad vi tycker, egentligen, men det tror jag inte du vill heller så jag lämnar den frågan till något annat sammanhang. Personligen gillar jag den tolkande teologin mycket - ni försöker ju i alla fall få ut något positivt av de eländiga texter ni råkat få som arv -men jag tycker fundamentalister är ärligare mot både text och tradition.

 • Karin Ranieli

  vilken evig dogm är det som Helle Klein vill förpassa bort till utkanten någonstans? Att Jesus Kristus är Vägen, Sanningen och Livet? Att Han är Guds Lamm som tagit vår synd på sig? Ingenting förvånar en längre....jag blir bedrövad....

 • Daniel Wahlqvist

  Patrik L,
  Vad får dig att tro att du kan tala för horden? Du ser den inte ens, eftersom allt ditt fokus handlar om att framföra din egen religionsfientlighet.

 • Gunnar Ståldal

  "Religion är en del av offentligheten liksom andra yttringar från folkrörelser och föreningar i civilsamhället" skriver Helle. Det är sant. Det största religiösa samfundet åtnjuter dessutom privilegier, t.ex. statligt stöd för att bevara byggnaderna, statens hjälp för att driva in medlemsavgifterna. Men då måste det väl också bara tillåtet att
  emellanåt kommentera och ifrågasätta vad som görs där.

 • Citadell

  Man förstår att en adventssamling i kyrkan skall vara religiös. Ja, detta axiom begriper ju nog vem som helst.
  Och vill kyrkan uppnå en större förståelse för kritendomen gör den nog bäst i att sluta upp med att bygga eller i någon mån sponsra moskeer och anställa imamer med Islam som drivkraft. Islam klara sig nog bättre på egen hand.
  Då kommer det att bli lättare att övertyga människor om kyrkans roll och framtid i Sverige.

 • La Ha

  När Lindenfors skriver "vi" respektive "vår grupptillhörighet" i sin replik, blir jag en aning brydd, eftersom jag inte trodde att det fanns ett "vi" för ateister. Någon ateisternas grupptillhörighet brukar i alla fall inte finnas när man anklagar andra grupper som kallar sig ateister för diverse politisk övergrepp i historien (ex. Sovjet-tidens ateistiska överträdelser) Så vad är grunden för detta "vi" och denna grupptillhörighet som nu finns? Har dagens ateister större rätt att definiera och uttala sig i vi-form än gårdagens?

  Frågan är viktig eftersom man anser sig ha rätt att anmärka på de "kristnas moraliska skuld". Har man en egen moralisk skuld inom samma frågor, faller ju kritiken mot oss kristna ganska platt.

  Alltså hur ser definitionerna för ett ateistiskt vi, en ateistisk grupptillhörighet ut?

 • Staffan Bengtsson

  Den "tolkande teologin" är en buktalardocka.

  Den troende anser sig veta heliga åsikter via "tolkning". Den som vet hur psykologin fungerar ser buktalaren. Tolkningens kvalité överskrider sällan dennes bristfälliga insikt.

  Katten är ur hatten. Urkunderna är tillgängliga. I Johannes 15:6 säger Jesus att de som slutar att följa honom skall läggas på elden så att de brinner upp.

  Hur skall vi tolka att Jesus dödades av Judarna, hierarkin mellan kvinnor och män, homosexuellas del i samhället, sexualitet och skam, främlingens potential att göra gott likt en inhemsk?

  Dockan hör inte hemma i vår tid. Den är inte värd reflektion. De stora frågorna har diskuterats utanför kyrkan fram till nu, en dialog som fortsätter i takt med nya erfarenheter.

  Vi har övergett buktalardockan. Vi engagerar oss i dagens utmaningar under ljuset av psykologi, socialantropologi, sociologi, statsvetenskap m.m. Buktalaren får följa när de är mogna.

  Mitt livs mening är de framsteg jag gör i kampen mot mobbing och förtryck med de ledande verktygen vi har. Jag angriper inte religiösa, jag försvarar oss och andra offer för den. Jag har fått nog.

 • Hans johansson

  Den ständiga tolkningens förbannelse kan också bli konsekvenserna av Kleins resonemang. Läs Luther på riktigt!! Vi förvaltar det eviga Ordet. Där finns också det som skyddar oss från jagets tyranni. Förminska inte det faktum att vi som kyrka förvaltar något evigt sant!

 • Staffan Bengtsson

  La Ha

  Lindenfors talar för de drabbade. Vi som har fått nog. Vi som försvarar oss mot religionens och kyrkans övertramp.

  "Ateism" är ett nonsensbegrepp ur teistiskt språkbruk. Det ingår i familjen med apostater, hedningar, gudlösa, djävulsdyrkare och alla andra begrepp man retoriskt använt för att stereotypifiera och avhumanisera dem som inte svurit lojalitet för självutropade "Gudstolkare". Nyateist är visst det senaste modeordet.

  Jämförelsen med kommunism hör hemma i det lågutbildade USA. Nästan samtliga svenska ministrar och partiledare är "ateister" så att dra en sådan jämförelse i Sverige görs inte utan dumstruten på. Ett officiellt erkännande att man inte förstår vad kommunism är, var, vad den ville och hur kommunism och demokrati skiljer sig.

  Lindenfors talar för de drabbade. Vi som har fått nog av alla etiketter av "heliga" kvinnor och män. I år ut och år in har vi blivit utpekade, segregerade, skuldbelagda, etikettsatta. Nu har vi fått nog.

  Vi är "gruppen" som försvarar oss mot teismens angrepp.

 • Kristian Grönqvist

  Helle

  Du har en något aggressiv framtoning och beskyller oss ateister för något vi ateister inte gör. Vi bryr oss faktiskt inte ett dugg om vad folk som tror på Terry Evans gör. Jag vet att folk har gått till Folkets Hus och tom betalat för att se honom. Men det inverkar inte på mitt liv det ringaste. Jag tycker ifrågavarande typer är stollar och lättlurade, men det får stå för dem.
  Om däremot kommunen inför Terry Evans-stolleri som skolämne, eller försöker övertala oss om att ha Terry Evans som avslutningstalare, kommer ett antal kommuntjänstemän att dingla i sina slipsar.

  Mao.
  Det finns en övre gräns för stolleri och den kommer jag att respektera, oavsett jag är ateist eller inte. Ateismen har inget med religionsfientlighet att göra. Det har med förnuft att göra. Vad är rimligt att tro på? Vad är rimligt att vi lär våra barn om världen? Att folk har sin personliga livsåskådning, eller att de samlas på specifika ställen för att fira sin gemensamma livsäskådning, är helt i sin ordning.

 • Sidor