Lönecenter frigör tid till andra uppgifter

Lars Johnsson, ordförande i kyrkostyrelsens råd  för administrativ samverkan
Foto: Marcus Gustafsson

Att införa ett lönecenter kommer att ta flera år.

Åke Appelgren lyfter i Kyrkans Tidning nummer 8/20 fram de mindre församlingarnas situation i den pågående diskussionen om implementeringen av ett gemensamt lönecenter för Svenska kyrkan.

Han pekar på att en lönehandläggare ofta också sköter många andra arbetsuppgifter och att det därför inte innebär någon vinst att lägga lönerna på ett lönecenter.

Jag delar bilden av hur det kan se ut i många mindre pastorat men däremot inte Åke Appelgrens slutsats att lönehanteringen därför inte går att effektivisera.

I dag är 30 procent av Svenska kyrkans enheter anslutna till våra gemensamma administrativa system. Uppenbarligen är det ganska många enheter som ser vinsterna med samarbete, även de mindre pastoraten.

Vinsterna handlar både om kvalitet och pengar. Med ett gemensamt lönecenter blir varje löneutbetalning billigare och sårbarheten minskas.

Löner via ett lönecenter betalas ut oavsett om en enskild handläggare skulle vara sjuk, tjänstledig eller på semester.

Med respekt för den situation som Åke Appelgren beskriver har Svenska kyrkan infört de gemensamma administrativa systemen i långsam takt. Vi har nu i många år arbetat fram processer som säkerställer att vi både följer avtal och lagkrav och är effektiva.

Att införa ett lönecenter kommer också att ta flera år. Enheter som vill och behöver fundera över hur arbetet i framtiden ska ledas och fördelas kommer att ha tid till detta.

Åke Appelgren ser framför sig att prästerna ska börja hantera fakturor för gravskötsel och sköta bokföring.

Just för att det inte ska behöva bli som Åke Appelgren säger lade kyrkostyrelsen i höstas fram förslaget om ett gemensamt lönecenter, ett förslag som kyrkomötet tillstyrkte.

Enligt kyrkostyrelsen ger beslutet en möjlighet för pastoraten att ägna mer tid åt den grundläggande uppgiften och mindre tid åt administration.

Lars Johnsson
ordförande i kyrkostyrelsens råd 
för administrativ samverkan

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Gudmund Danielson
Det är omtänksamt av kyrkostyrelsen att erbjuda pastoraten hjälp med löneadministrationen. Men vad man inte redovisar är att den som sköter en organisations pengar och löner automatiskt får kontroll och makt över den organisationen. Det handlar inte bara om insyn utan också om påverkan. Gudmund Danielson