Vi blir allt mer historielösa

SIGNERAT Det är med visst vemod jag tar mig an det nya Axess-numret som nyss kom i brevlådan.

Det är chefredaktör Johan Lundbergs sista nummer och under rubriken ”Mörker i medielandskapet” skriver han så här: ”Fixeringen vid nutiden och dess värderingar märks…i det svenska
medielandskapet, vilket på senare tid har kommit att domineras av en alltmer förnumstigt moraliserande attityd gentemot äldre tiders kulturella uttrycksformer.”

Det är nästan kusligt hur hans ord lika gärna skulle kunnat vara en analys av svenskkyrkliga förhållanden. Men kanske är det inte så konstigt, ändå. När jag hör mina lärarvänner tala om situationen i skolan är det nästan löjligt enkelt att dra paralleller till konfliktområden i Svenska kyrkan i dag: det svåra i att (våga) vara en auktoritet, den osäkerhet som blir följden när alla relationer ska demokratiseras, när alla åsikter antas vara lika mycket värda samt kampen mellan dem som ser skolan främst som kunskapsförmedlare och dem som vill att skolan, ännu mer än nu, ska bibringa ungdomen sådant som föräldrar inte längre antas klara av: värderingar och allmänt hyfs.

Problemet som Johan Lundberg iakttagit är att när akademikerna inte längre efterfrågas på kultursidorna kommer dessa sidor att fyllas av material som endast vädjar till läsekretsens allra ytligaste begär. Vi kommer, som samhälle betraktat, att bli alltmer historielösa och självcentrerade, allt mer tro att vi själva är skapelsens krona och göra oss lustiga över forna tiders sätt att tänka.

Jag befarar att han har rätt och att det han säger också gäller kyrkan. Det han säger är ju inte att vi ska leva i det förflutna men att vi, som släkte, behöver viss ödmjukhet för att ta oss genom tillvaron med värdigheten i behåll. Och ödmjukhet nås till exempel genom att man har koll på varifrån man kommer och kan känna viss tacksamhet inför de generationer som gått före.

Själv tycker jag det är oroväckande att exegetiken får en alltmer undanskymd plats i prästutbildningen. Som om den vulgäruppfattning hade rätt som menar att det handlar om studiet av ”döda språk”, och att det därmed vore irrelevant .

När jag vid något tillfälle inför en vän kallade vår gemensamma ståndpunkt i en fråga för ”konservativ” reagerade hon direkt: vad då konservativ? Vi är väl radikala! Alltså radikala som i latinets radix, att vi vill ha kontakt med roten. För det är ju inte bara inom botaniken som det är alldeles livsavgörande huruvida man hänger ihop med den rot varifrån näringen kommer – det gäller ju i högsta grad också för kyrkan.

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
32

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Linköpings stift
Härnösands stift
Karlstads stift
Stockholms stift
Härnösands stift
Uppsala stift
Visby stift
Lunds stift