Klockorna står för kärlek, men också vaksamhet, säger kyrkoherden som beslutat ringa i kyrkklockorna när Svenskarnas parti håller valmöte. Foto: Svenska kyrkan