Anders Göranzon, Fredrik Modéus, Ann-Christine Roxberg samt Peter Wänehag är några av dem som tackat ja till nomineringen.