Berättelsen är tema för årets KOM-dagar för informatörer och kommunikatörer i Svenska kyrkan.