Chefen för ekumenikenheten på kyrkokansliet i Uppsala Christopher Meakin tillsammans med monsignore Tûrk och ärkebiskop Antje Jackelén.
Berättelsen är tema för årets KOM-dagar för informatörer och kommunikatörer i Svenska kyrkan.