Act Svenska kyrkan

Här hittar du alla våra artiklar om Act Svenska kyrkan.

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans gren för internationellt bistånd och utvecklingsarbete. Organisationen samarbetar globalt med kyrkor, andra organisationer och volontärer för att bekämpa fattigdom, förtryck och orättvisor. De agerar även vid katastrofer, med en stark grund i lokala partnerskap. Med en kristen syn på människan, strävar Act Svenska kyrkan efter att främja människors rättigheter och värdighet, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet eller trosuppfattning, genom ett människorättsbaserat tillvägagångssätt.

Organisationen, som grundar sitt arbete på kristna värderingar, verkar för att aktivera samhällsförändring genom lokala aktörer, som känner till och kan adressera de specifika behoven i sina samhällen. Genom att stärka civilsamhället och mobilisera lokala resurser.

Som medlem i internationella nätverk som ACT-alliansen, Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet, har Act Svenska kyrkan tillgång till omfattande resurser och plattformar för att driva på teologisk reflektion, främja mänskliga rättigheter, samt engagera sig i miljö- och klimatfrågor på global nivå. Organisationens arbete är centralt styrt från Uppsala, med en bred bas av engagemang i Sveriges stift, pastorat och församlingar.

Act Svenska Kyrkan