Danmark

Här hittar du alla våra artiklar om Danmark.

Danmark, en konstitutionell monarki i norra Europa, gränsar till Tyskland och har maritima gränser med Sverige och Norge. Det är en del av Konungariket Danmark, inklusive Färöarna och Grönland, vilka båda har självstyre. Administrativt är Danmark indelat i fem regioner och 98 kommuner. Med en befolkning på cirka 5,8 miljoner, varav en fjärdedel bor i huvudstaden Köpenhamn, tillhör majoriteten (72,1%) Den Danske Folkekirke, en evangelisk-luthersk kyrka som understöds av staten. Landets statschef är enligt lag medlem av denna kyrka.

Danmark har en diversifierad religiös struktur. Utöver Den Danske Folkekirke finns flera registrerade trossamfund som har rätt att utföra kyrkliga handlingar med civilrättslig giltighet, inklusive baptister, metodister, och romersk-katolska kyrkan. Sedan 1970 kan präster från "egentliga" trossamfund få vigselrätt. Dessa samfund uppfyller vissa kriterier och åtnjuter fördelar som skattebefrielse och rätt att anlägga egna begravningsplatser. Denna religiösa mångfald inkluderar samfund som Bahá'í, Frälsningsarmén, hinduismen, islam och flera andra.
 

Danmark
Møgeltønder kirke på Syd-Jylland. Foto: Kyrre Lien/NTB