Diakoni

Här hittar du artiklar som skrivits om diakoni. 

Diakoni är det som också ibland kallas för kyrkans sociala arbete. En diakon kan möta människor i utsatta situationer i livet för att ge stöd på olika sätt. En diakon kan exempelvis besöka äldre och sjuka, ordna sorgegrupper och samtala med enskilda. 

I det sociala arbetet kan en diakon exempelvis vara involverad i att möta missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp. De kan också starta samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor och män och hjälpa familjer ur krissituationer som drabbar föräldrar och barn.

Precis som präster arbetar diakoner under tystnadsplikt. 

På sin hemsida skriver Svenska kyrkan att "det övergripande uppdraget i Svenska kyrkans diakonala verksamheter är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle". 

Kyrkans diakoni har som målsättning att arbeta för rättvisa, försoning och återupprättelse. Det diakonala arbetet utförs tillsammans med andra krafter i samhället så som med individer, med grupper, i samhället och i församlingen.