Engelska kyrkan

Här hittar du alla våra artiklar om Engelska kyrkan.

Engelska kyrkan, statskyrkan i England, skiljde sig från Romersk-katolska kyrkan 1534 under reformationen. Den är episkopal, styrd av biskopar som får råd från synoder med präster och lekmän. Det högsta organet är generalsynoden. Kyrkan är indelad i Canterbury och Yorks kyrkoprovinser, ledda av ärkebiskopar, där Canterbury är överordnad. England har fyrtio stift plus ett för Isle of Man och ett för europeiska församlingar, varje styrt av en biskop med en katedral, dekan och domkapitel. Stift är indelade i ärkediakonat och dekanat, ledda av ärkediakoner och dekaner. Systemet inkluderar även suffraganbiskopar för specifika uppgifter. På lokal nivå finns församlingar med territoriella gränser. Församlingar håller årsmöten där medlemmar röstar, baserat på en röstlängd av de som deltagit i nattvarden det senaste året.

Engelska Kyrkan

Foto: James Atkinson/Church of England.