Ersta diakoni

Här hittar du alla våra artiklar om Ersta diakoni

Ersta diakoni, även känt som Ersta diakonisällskap, är ideell organisation dedikerad till att stödja individer i sårbara situationer. De erbjuder vårdtjänster, sociala program, samt utbildnings- och forskningsmöjligheter.

Historien om Ersta diakoni sträcker sig tillbaka till 1851 när den första verksamheten, ett sjukhus, etablerades på Kungsholmen i Stockholm. Ursprungligen känd som Svenska diakonissanstalten, har organisationens namn genomgått flera förändringar innan det blev Ersta diakoni. År 1863 flyttades sjukhusverksamheten till dess nuvarande plats på Södermalm.

Organisationens grund lades redan 1849 av Svenska diakoniss-sällskapet, en grupp inom den lågkyrkliga väckelserörelsen, med målet att utbilda kvinnor inom den evangelisk-lutherska tron för att tjäna de sjuka och behövande. Idag är Ersta diakoni baserad på Södermalm, i en anläggning som innehåller historiska byggnader från 1600-talet, en del av den ursprungliga Ersta malmgård.

Den första föreståndaren för Ersta var Marie Cederschiöld, som fick sin utbildning vid diakonissanstalten i Kaiserswerth, Tyskland. Verksamheten startade i blygsam skala på Kungsholmen, under ledning av både en manlig och en kvinnlig föreståndare, en tradition som fortsatte till år 2000. 

 

Ersta Diakoni