Helgon

Här hittar du alla våra artiklar om helgon.

Helgon, som i kristendomen och många andra religioner anses vara heliga personer värdiga vördnad, är individer vars liv och gärningar efter deras död inspirerar till andlig hängivenhet. Inom kristen tradition är det vanligt att använda prefixen Sankt för män och Sankta för kvinnor, båda härstammande från det latinska ordet för helig, "sanctus". Dessa beteckningar används för att hedra individer som levt i nära gemenskap med Gud och som officiellt har erkänts genom en process kallad kanonisering inom katolska och ortodoxa kyrkor.

Denna tradition av att hedra helgon skiljer sig något mellan olika kristna samfund. I protestantiska kyrkor, inklusive de evangelisk-lutherska såsom Svenska Kyrkan, fokuserar man mer på helgon som moraliska förebilder snarare än som förmedlare av frälsning. Efter reformationen minskades antalet helgondagar med syftet att förenkla och reformera kyrkans praktiker, men viss helgonvördnad kvarstår genom firandet av specifika helgon och bibliska figurer på utvalda dagar under kyrkoåret.

I Svenska Kyrkan och liknande lutherska samfund ses "helgon" både som en beteckning på alla troende och som en hänvisning till särskilt förebildliga kristna som har egna minnesdagar. Bland dessa dagar ingår firandet av Jungfru Maria, Sankt Stefan, Johannes Döparen, samt Petrus och Paulus, för att nämna några. Det finns också en gemensam helgdag, Alla helgons dag, då man minns och hedrar alla helgon tillsammans.

Helgon
Helgonet Sankt Botvid med den karaktäristiska fisken i handen. Foto: Svenska kyrkan/Pressbild