Koptiska kyrkan

Här kan du läsa det vi skrivit om den koptiska kyrkan

Koptiska ortodoxa kyrkan är en österländsk-ortodox kyrka med ursprung Egypten. Det är det största kristna samfundet i Mellanöstern. Antal kopter i världen uppges enligt officiella källor uppgå till mellan fyra och sex miljoner, en siffra som varit omdiskuterad och bestridits av koptiska källor som menar att de utgör åtminstone 10 % av Egyptens befolkning. Med anledning av utvandring uppskattas närmare 10 % av medlemmarna bo utanför Egypten.

Den koptiska kyrkan rötter i Egypten har sina rötter ända till den äldsta kristna tiden.

Koptiska kyrkan räknar sig själv som apostolisk genom sin grundare aposteln Markus. 

Kopter kallades den befolkning som fanns i Egypten före den arabiska erövringen på 600-talet.

I modern tid är det islam som är den dominerade religionen i Egypten men i och med att koptisk kristendom var väl etablerad i landet redan långt före islams ankomst och erövring representerar den i någon mening landets historia och kultur. 

Av den anledningen tycker kopterna inte om att bli betecknade som en minoritet. En del menar att kristendomens framtid i Mellanöstern kommer att vara beroende av den koptiska kristendomens fortsatta närvaro.

Koptiska kyrkan i Sverige har fyra församlingar och ett antal mindre grupper i Sverige. Kyrkan leds av en biskop som ansvarar för åtta präster och hundratals diakoner.

Nedan finner du artiklar som har med ämnet att göra.

Koptiska kyrkan