Påven

Här hittar du de artiklar som vi skrivit när vi bevakat den katolska kyrkan och påven.

Påven är den högste ledaren för den romersk-katolska kyrkan.

Katolikerna anser att påven är kyrkans överhuvud och Kristi ställföreträdare på jorden.

Påven har mandat att fatta beslut i viktiga frågor men har sju kardinaler till sin hjälp med Vatikanstatens administration.

Nedan hittar du bland annat artiklar om påvens teologi, besök och engagemang

Påven