Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet, även känd som Svenska utlandskyrkan och tidigare benämnd Svenska sjömanskyrkan, är det övergripande namnet för Svenska kyrkans församlingar utanför Sveriges gränser samt de centrala enheter i Uppsala som koordinerar dessa verksamheter. Verksamheten står under tillsyn av Visby stifts biskop och dess domkapitel.

Denna del av Svenska kyrkan har sina historiska rötter både i den ursprungliga Sjömanskyrkan och i svenska församlingar som vuxit fram i anslutning till svenska ambassader eller i områden med hög koncentration av svenskar utomlands. Från början fokuserade Sjömanskyrkan på att besöka svenska skepp i utländska hamnar, men med tiden har detta utvidgats till att även inkludera svenskar som är turister, studenter utomlands, och långtidsboende utlandssvenskar. Liknande utveckling har skett i andra utlandsförsamlingar. Nu har dessa församlingar samma uppdrag som de i Sverige, men med ett särskilt fokus på att besöka hamnar, sjukhus och fängelser.

Svenska kyrkans församlingar finns på 45 platser runt om i världen, och regelbunden gudstjänstverksamhet förekommer på ytterligare 80 platser. Dessa församlingar är ofta populära platser för bröllop, vilket gör vigselverksamheten till en viktig aspekt. De fungerar även som sociala mötesplatser för svenskar som bor i dessa områden.

Det finns även en tradition av samarbete mellan de nordiska sjömans- och utlandskyrkorna, där de ibland delar lokaler på vissa platser.

Svenska Kyrkan i utlandet