Svenska kyrkans fastigheter

Här hittar du alla våra artiklar om Svenska Kyrkans fastigheter.

Svenska Kyrkan utgör en av Sveriges mest betydande fastighetsägare, med ett innehav av nästan 20 000 byggnader och en yta som sträcker sig över nära fyra miljoner kvadratmeter. Denna omfattande portfölj av fastigheter speglar inte bara kyrkans historiska och kulturella betydelse utan också de utmaningar och möjligheter som kommer med att förvalta ett så stort antal fastigheter.

Med en medlemskår som minskar är det av yttersta vikt för Svenska Kyrkan att optimera sina resurser för att fortsätta sitt arbete med att sprida kristen tro och engagera sig i diakonalt arbete inom samhället. En väsentlig del av denna optimering innebär att hantera kostnaderna för underhåll och drift av dess fastigheter, vilka årligen uppgår till över fyra miljarder kronor, en summa som utgör en betydande del av kyrkans totala utgifter.

Svenska Kyrkans fastighetsinnehav är diversifierat, inte bara i form av kyrkor och kapell utan även inkluderande förrådsbyggnader och andra fastighetstyper. Med över 629 fristående enheter, såsom församlingar och pastorat som förvaltar dessa fastigheter, strävar kyrkan efter att effektivisera användningen och förvaltningen av sina lokaler.

Svenska Kyrkans fastigheter
Foto: Sten Jansin/Jansin och Hammarling.