Kyrkoval 1

Svenska kyrkan behöver ett nytt valsystem

Simon Sjögren Karlstads stift

Utifrån medlemsdemokratin borde kyrkan hitta ett system som bättre engagerar medlemmarna och kanaliserar deras åsikter, anser debattör Simon Sjögren.

I slutändan är det berikande att så många som möjligt bidrar med förslag, livserfarenheter, teologiska reflektioner och genuint intresse för Svenska kyrkans framtid på församlings-, stifts- och nationell nivå. 

Det är också på grund av detta, viljan att fler ska kunna engagera sig och besluten ska bli bättre underbyggda, som tiden är inne för Svenska kyrkan att ta fram ett nytt valsystem. Dagens system brister på flera punkter och i en tid då Svenska kyrkans framtid diskuteras är det viktigt att greppa chansen och ta möjligheten att formulera ett mer hållbart och robust valsystem. 

För det första är det nuvarande valsystemet oproportionerligt dyrt. Kostnaden både i absoluta och i jämförande tal till hur många som faktiskt deltar i kyrkovalet är alltför höga. Motargumentet, att medlemsdemokrati måste få kosta, är väl menat. Men det är inte ansvarstagande att bruka medlemspengar på ett ineffektivt sätt.

För det andra behöver inte mängden val, vilket i dag är tre, innebära bättre medlemsdemokrati än ett färre antal. Det viktiga och centrala är vad valen ger uttryck för. I dag är valdeltagandet lågt sett till antalet medlemmar. Därför borde det viktiga, utifrån medlemsdemokratin, vara att hitta ett system som bättre engagerar medlemmarna och kanaliserar deras åsikter. Det är inte primärt för de av oss som redan i dag deltar i kyrkovalet som en förändring behöver ske. Det är för alla dem som vi vill ska delta som ett enklare och tydligare valsystem behövs.

För det tredje finns en möjlighet att forma ett valsystem som mer utgår ifrån församlingslivet än vad dagens gör. Detta betyder inte att dagens kyrkopolitiker är ointresserade av Svenska kyrkans församlingar. Men det betyder att ett nytt valsystem som utgår ifrån kyrkans organisatoriska byggsten, nämligen församlingen, bättre kan tjäna till att både vara enklare och mer motiverande att delta i.

Oavsett hur bra beslut man fattar på kyrkomötet (och det är viktiga beslut) är det i församlingarna som människor får möta Svenska kyrkan. Ett valsystem som därför utgår ifrån det människor faktiskt möter är, utan att göra avkall på helheten, därför en väg att stärka medlemsdemokratin.

Detta är tre instick i debatten om Svenska kyrkans valsystem. Fler argument finns för att reformer är nödvändiga. Men låt mig som avslutning säga detta. Den goda grundbulten i Svenska kyrkans valsystem som utgår ifrån att motivera medlemmar att vara delaktiga i utvecklingen av kyrkans liv är värd att vårda och utveckla.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Svenska kyrkan behöver mer än ett nytt valsystem. Vi i Sv Kyrkan måste fundera om vi skall styras av politiker eller förtroendevalda medlemmar. Låt politiker sköta det världsliga så sköter kyrkfolket om de andliga frågorna. Partipolitik får inte styra min kyrka. Har varit förtroendevald som ordf i församling och förtroendevald vice ordförande i ett pastorat. De tillfrågade mig om förtroendevald i stiftssammanhang men då måste jag gå med i någon av de partibildningar som stod till buds.

Mer inom samma ämne