Annonsera i våra kanaler

Kyrkans Tidning

Kyrkans Tidning kommer ut med 46 nummer per år och vänder sig i första hand till församlingarna inom Svenska kyrkan. För de anställda, förtroendevalda, kyrko- och församlingsråden och stiften är tidningen den viktigaste nyhetskällan och ett oumbärligt arbetsredskap. Många beslut fattas mot bakgrund av information i Kyrkans Tidning.

Läsarna blir fler och fler. Kyrkans tidning har en kraftigt ökande räckvidd och når enligt den senaste mätningen 113 000 läsare varje vecka (Orvesto konsument 2016:3). Upplagan, som består av betalda prenumerationer, är 26 000 ex.

Kyrkanstidning.se

På kyrkanstidning.se uppdateras nyhetsflödet hela veckan. Här finns också en hel del extramaterial, tv, tävlingar etc. På debattsajten förs den viktigaste debatten om framtidsfrågorna i Svenska kyrkan. Varje dag kommer nya, vällästa inlägg. På kyrkanstidning.se finns även kundklubben Bonum.

Möjligheterna till exponering på kyrkanstidning.se är många. Kontakta oss för rådgivning och hjälp!

Redaktionella bilagor/teman

Tio gånger per år har Kyrkan Tidning redaktionella bilagor och redaktionella temasidor. Bygg & miljö och Park & kyrkogård är två exempel på där vi går på djupet i ämnen som berör våra läsare särskilt. 

Ibladningar

Kyrkans tidning är en utmärkt budskapsbärare. Vi ser till att din tidning eller broschyr når hela vägen fram till de anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan.