Alla röster i kyrkovalet är lika mycket värda – rösta!

Företrädare för Öppen kyrka

Öppen kyrka arbetar för att de direkta kyrkovalen till alla beslutsnivåerna (församling, stift och riks) ska vara kvar.

Öppen Kyrka – en kyrka för alla är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan, fri från riksdagspartierna, som arbetar för att Svenska kyrkan ska vara en kyrka där alla medlemmar är lika viktiga.

I de senaste veckornas debatt i DN (4/9) och på SR (13/9) kring hur vida nomineringsgrupper med rötter i riksdagspartierna bör engagera sig i kyrkan har det blivit tydligt vilken medlemssyn som nomineringsgruppen Partipolitisk Obundna i Svenska Kyrkan (POSK) är bärare av. De vill prioritera ”församlingens grupp som trosgemenskap” och ge mer inflytande till de som ”någorlunda regelbundet besöker en gudstjänst”.

Öppen kyrkas utgångspunkt är att Svenska kyrkan är så mycket större än en gudstjänstgemenskap eller de gemenskaper som kan uppstå runt ett församlingshem. Det finns många anledningar till att man är medlem. När man frågar medlemmen kommer det svar som - kyrkan har ett bra socialt arbete, kyrkan tar hand om dem som behöver hjälp, jag vill kunna vara i kyrkan vid dop, bröllop eller begravning, för att bevara vårt kulturarv eller föra traditionen vidare.

Alla svaren uttrycker en vilja att vara en del av och eller bidra till gemenskapen kring vad det är att vara kyrka. Och skulle det vara så att man ännu inte satt ord på varför man är medlem så är man fortfarande medlem och har samma rättigheter som alla andra medlemmar.

För oss i nomineringsgruppen Öppen kyrka är det viktigt att Svenska kyrkan på ett likvärdigt sätt inkluderar alla medlemmar. Ett av de sätt Svenska kyrkan räknar med sina medlemmar är det inflytande som ges vi kyrkovalen. Öppen kyrka arbetar för att de direkta kyrkovalen till alla beslutsnivåerna (församling, stift och riks) ska vara kvar. Detta motsätter sig nomineringsgruppen POSK.

I SR P1-morgon (13/9) säger POSK:s ordförande Amanda Carlshamre. ”Det vi ser med indirekta val är också att det skulle sätta församlingen i fokus. Församlingens grupp som trosgemenskap skulle få ett tydligare centrum,….medan debatten här blir hur vida medlemmen ska vara den som står i fokus eller församlingen, där vi förespråkar församlingen.”. Tidigare (4/9) på DN-Debatt har POSK:s styrelseledamot Mats Rimborg ifrågasatt ”om det verkligen är bra att kanske tio gånger fler röstar än vad som någorlunda regelbundet besöker en gudstjänst.”

Därför uppmanar vi dig som vill att Svenska kyrkan ska fortsätta att vara en öppen och inkluderande folkkyrka där alla medlemmar är lika viktiga.

- Ta ställning!

- Använda din rösträtt i kyrkovalet!

Margareta Karlsson
ordf Öppen Kyrka, ledamot i kyrkomötet

Tomas Rosenlund
vice ordf Öppen Kyrkan, ledamot i kyrkomötet

Cecilia Nyholm
styrelseledamot, kandidat för Öppen Kyrka

Jonatan Hanson
styrelseledamot, kandidat för Öppen Kyrka

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Malin
Här sätter ni verkligen huvudet på spiken! POSK och Frimodig kyrka har en farlig syn på hur medlemmar värderas. Skulle de få som de vill kommer det leda till enorma medlemstapp. Kulturarvet får säljas ut eftersom ekonomin då inte längre håller ihop och kvar i en bortglömd kyrkbänk sitter endast en bitter, konservativ gubbe som minsann inte vill ha någon kvinnlig präst.