Även vi kan arbeta för förnyelse

Lars-Ivar Ericson Tyringe

Det skulle vara bra om även Frimodig kyrka kunde inse att vi andra vill och kan arbeta för förnyelse och ser till kyrkans bästa

Tre representanter för Frimodig kyrka skriver om förutsättningar för förnyelse i Lunds stift och inledningsvis finns goda tankar om detta. Det jag dock måste reagera mot är den nedvärdering av nuvarande stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och arbetsutskott som skribenterna ger uttryck för. Jag tolkar er så att de andra nomineringsgrupperna skulle sakna kraft att jobba mot målen.

Jag har förmånen att få vara en del av stiftsstyrelse och arbetsutskott samt att ha samarbetat med tre biskopar. Mina erfarenheter av samarbete med personer från olika håll i stiftet är goda och jag har fått många bevis för deras engagemang för kyrkans framtid.

Kan det vara så att Frimodig kyrka i likhet med det som ibland skett i tidigare kyrkovalsrörelser återfallit i ”vi- och-dom tänkandet”? Att det bara är ni som kan åstadkomma förnyelse?

Ni skriver inledningsvis om minskat gudstjänstfirande och ni har rätt i detta på så sätt att söndagens huvudgudstjänst har färre besökare. Enligt min erfarenhet så har de som kommer de flesta söndagar minskat medan däremot de som kommer då och då ökat.

Vidare får vi inse att i vår tid är kanske inte alltid söndagsförmiddag den bästa tiden att komma till gudstjänst. Vi får också ta vara på glädjeämnen som onsdagskvällsgudstjänster och mässor som samlar många familjer. I pandemitid har det visat sig att streamade gudstjänster når många som inte tidigare varit gudstjänstfirare och jag möter ofta personer som hemifrån haft gudstjänstupplevelser.

Ni skriver om kyrkans huvuduppgift att föra människor till tro och om jag tolkar er rätt så sker det i gudstjänsten. Jag vill även lyfta fram andra mötesplatser som kan ha betydelse för att få hjälp på trons väg. Genom exempelvis kyrkans diakoni, barn- och ungdomsverksamhet, körer, studiecirklar och att kyrkans syns ute i samhällslivet händer mycket som berör och kan leda till tro.

Efter 52 år som anställd i Svenska kyrkan och 25 år som förtroendevald känner jag tacksamhet inför alla möten med förtroendevalda från de olika nomineringsgrupperna. Det skulle vara bra om även Frimodig kyrka kunde inse att vi andra vill och kan arbeta för förnyelse och ser till kyrkans bästa.

Lars-Ivar Ericson, C
Tyringe,  
ledamot av stiftsstyrelse och arbetsutskott 
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.