Elitkyrkan? Nej, tack

Hur jag än vänder och vrider på det så vill Öjermo ta bort en stor del av Svenska kyrkans medlemmars möjlighet att påverka kyrkans verksamhet

REPLIK

Jag läser med viss förskräckelse kyrkoherde Michael Öjermos text i Kyrkans Tidning med rubriken ”Hur gör vi för att slippa kyrkoval?” Det kanske inte är Öjermos rubriksättning men i sin text gör han det tydligt att han är emot allt som har med kyrkoval att göra. Desto lustigare då att han skriver att ”demokratin är en grundbult i Svenska kyrkans identitet”. Jag håller med om det, men resten av Öjermos text stämmer inte så väl överens med just det citatet.

Om jag får hålla mig till församlingen har jag många tankar om det Öjermo föreslår, att kyrkan ska ta inspiration från stiftelser. Han menar att en församling kan ha ett kyrkoråd vars ledamöter utses av domkapitlet. Men vem eller vilka som utser domkapitlet framgår dock inte. Öjermo avser väl dock stiftens domkapitel gissar jag, som då, enligt honom, ska ”väljas av stiftens kyrkoråd genom representation”.

Hur jag än vänder och vrider på det så vill Öjermo ta bort en stor del av Svenska kyrkans medlemmars möjlighet att påverka kyrkans verksamhet. Det må vara så att det är få av medlemmarna som idag engagerar sig så till vida att de ställer upp i kyrkovalet. Men jag ser inte annat än att Öjermos tankar skulle leda till en kyrka styrd av en elit av de främst intresserade med liten möjlighet för alla medlemmar att vara involverade.

Svenska kyrkan och hur den styrs är långt från perfekt. Det är ett ständigt pågående arbete som väl började någonstans med Martin Luther och som vi förvaltar och fortsätter än idag. Nuvarande system för kyrkoval må ta tid och pengar, men det är demokratiskt och ger alla medlemmar samma rätt och röst. Snarare än Michael Öjermos elitkyrka bör vi verka för en demokratiskt levande kyrka där alla medlemmar känner att de kan och vill delta. Då får vi en levande, vibrant och demokratisk folkkyrka. Det är åtminstone vad vi i Centerpartiets nomineringsgrupp står för, går till val på och vill verka för utifrån de mandat vi får på olika nivåer.

Magnus Nystedt (C),
ledamot stiftsfullmäktige Västerås stift, kandidat till kyrkofullmäktige i Kumla-Tärna-Kila pastorat

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.