En kyrka för alla eller bara för vissa

Jesper Eneroth och Wanja Lundby Wedin (s)
Jesper Eneroth och Wanja Lundby Wedin. Foto: Daniel Lindblom

I kyrkovalet står viktiga värden på spel. Din röst är avgörande för åt vilket håll kyrkan ska utvecklas.

Svenska kyrkan har drygt 5,7 miljoner medlemmar, 20 000 anställda och förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll för hela samhället vilka som styr.

I all sin breda verksamhet – allt från gudstjänst och diakoni till barn- och ungdomsverksamheten, skogsbruk och fastighetsförvaltning – står Svenska kyrkan upp för rättvisa, hållbarhet och alla människors lika värde. När samhället och enskilda människor sätts under press av kriser eller förluster, så finns kyrkan där. Också den som inte besöker kyrkan regelbundet ska veta att den är öppen och tillgänglig den dag man behöver den.

Men det finns de som planerar för en annan sorts kyrka. Högerkonservativa och nationalistiska krafter vill använda Svenska kyrkan för att vrida klockan tillbaka. Sverigedemokraterna vill skrota arbetet för ett bättre klimat, minska den internationella solidariteten, ställa grupp mot grupp och bromsa jämställdhetsarbetet.

POSK och Frimodig kyrka jobbar på olika sätt för att snäva in kyrkan och göra den till en angelägenhet bara för de mest aktiva. De kallar sig partipolitiskt obundna men är i allra högsta grad politiska.

I en tid då slutenhet, högerpopulism och egoism breder ut sig i samhället kämpar vi socialdemokrater för att Svenska kyrkan ska fortsätta vara en öppen kyrka där alla är välkomna. Att kyrkan ska vara en stark kraft för solidaritet och mot förtryck, för ett hållbart klimat och en inkluderande människosyn.

Socialdemokraterna vill…

… att Svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas som öppen och solidarisk folkkyrka. Det betyder att alla som vill ha en relation till Svenska kyrkan ska känna att de är medräknade. Det handlar till exempel om att du som förälder ska känna dig välkommen till kyrkans barn- och familjeverksamhet även om du inte är säker på din tro.

… kämpa mot diskriminering. Det betyder att Svenska kyrkan ska verka för att alla ska behandlas lika i hela samhället. Vårt mål är att alla präster ska viga samkönade par. Något annat är inte rimligt i en kyrka som är öppen för alla.

… att Svenska kyrkan ska vårda miljön och klimatet. Det betyder att Svenska kyrkan ska gå före i den gröna omställningen, både i den egna organisationen och i kontakter med leverantörer och andra delar av civilsamhället.

… att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Det betyder att alla anställda ska ha rätt till en god arbetsmiljö. Vi vill att alla kyrkans leverantörer, och de är många, ska ha kollektivavtal.

… att Svenska kyrkans kulturliv ska vara tillgängligt för alla. Det betyder att barn- och ungdomsverksamheten ska vara avgiftsfri och att barn och ungas kompetens ska tas till vara i hela kyrkans verksamhet.

… att Svenska kyrkans sociala, diakonala och internationella arbete ska utvecklas. Det betyder att mer resurser ska gå till diakonalt arbete i Sverige och till det internationella arbetet.

Frågan är om Svenska kyrkan ska vara en kyrka för alla eller bara för vissa. Det socialdemokratiska svaret är givet: Vi står upp för en kyrka där du kan känna dig hemma – oavsett vem du är och var du kommer ifrån.

Jesper Eneroth (S)
Ordförande för den socialdemokratiska gruppen i kyrkomötet

Wanja Lundby Wedin (S)
Förste vice ordförande i kyrkostyrelsen

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Oscar
En kristen kyrka kommer alltid vara öppen för alla som behöver och söker den, det är grunden i alla kyrkor och den Krista tron. Men från det till att sekulära partier och icke troende ska ha beslutanderätt är rent av absurt. Om teologer anser det som politiker föreslår strider mot bibeln är det alla politikers skyldighet att ge vika för det. Om ni vill annat bör det gälla andra samfund också, men då följer debatten kring S syn på religionsfrihet. Det är jag redo att debattera alla dagar i veckan. /Oscar Räng Olsson, Kristdemokrater i Svenska Kyrkan
Bengt-Åke Johansson
Först politiserar S stora delar av samhället såsom kyrkan och facket. Sedan drabbas de av panik när de inser att de själva är på väg att förlora makten över systemet. Det är en lektion i risken med att göra politik av allt.