Hoppets kyrka klimat-demonstrerar

Sofia Oreland, präst m fl debattörer
Vi bär hopp, för vi är del av hoppets kyrka. Ett sätt att gestalta detta är att sluta upp bakom unga vars framtid står på spel, vars rop är fyllda av panik, menar debattörerna. foto: Marcus

Vi uppmanar alla vuxna kyrkoarbetare och kristna i landet att sluta upp vid de stora klimatdemonstrationerna fredagen den 27 september.

”Jag vill inte ha ert hopp. Jag vill att ni ska ha panik” sa klimataktivisten Greta Thunberg i våras i ett tal till politiska och ekonomiska makthavare vid World Economic forum i Davos. Hon vädjade om kraftfullt och skyndsamt agerande för att hejda klimatförändringarna.

I en debattartikel i Aftonbladet 25 juli vänder sig Greta Thunberg och Svenska Fridays for future till vuxna i Sverige, med uppmaning om att gå ut i strejk fredag 27 september. Intresset att använda strejkvapnet i klimatfrågan är dock svalt från facken.

Men vi är ett flertal präster i Svenska kyrkan som ändå kommer att delta i demonstrationer runt omkring i landet den 27 september, dock utan möjlighet att göra det som en strejk.

Men vi kommer inte demonstrera för att vi har panik, utan just hopp. Men inte ett hopp i bemärkelsen överslätande optimism.

Vi delar Gretas uppfattning om att forskningen är alarmerande. Att tiden är på väg att rinna ut för världens möjligheter att lyckas hejda en ”tipping point” vad gäller förödande konsekvenser av klimatförändringarna.

Vårt hopp är ett realistiskt hopp som manar till handling. Ett kristet hopp som har sin grund i korset, som inte väjer för lidande och utmaningar.

Ett hopp grundat på vår gemenskap med den Uppstånde och som ger oss en blick för det som är möjligt, och kraft att agera för gudsrikets framväxt och skapelsens återupprättande. Ett hopp om liv inte bara efter döden, utan också före döden.

Vårt hopp är ett realistiskt hopp som manar till handling. Ett kristet hopp som har sin grund i korset.

Vi bär hopp, för vi är del av hoppets kyrka. Ett sätt att gestalta detta är att sluta upp bakom unga vars framtid står på spel, vars rop är fyllda av panik.

Att sluta upp bakom de människor i vår värld som redan idag kämpar för sina liv och tvingas på flykt på grund av klimatförändringarnas konsekvenser.

Vi uppmanar nu alla vuxna kyrkoarbetare och kristna runtomkring i Sverige att sluta upp vid de stora klimatdemonstrationerna fredagen den 27 september.

Vi blir då del av en internationell klimatvecka där människor runtomkring i hela världen tillsammans sänder tydliga signaler till makthavare att agera skyndsamt och kraftfullt.

Sök vilken lokal demonstration ni kan ansluta er till via www.fridaysforfuture.org. Eller anordna en egen.

Och synliggör att ni deltar så gestaltar vi tillsammans det kristna hoppet i en tid som sannerligen behöver hopp. Det hopp vi är sända att stå upp för och försvara varje dag.

Använd gärna: #fridaysforfuture #climatestrike #svenskakyrkan eller #dinkyrkasnamn

Sofia Oreland 
Magdalena Fredman
Claes Hedström 
Britt-Marie Helgesson
Kristina Åkerman 

präster Uppsala pastorat

Sven Hillert 
församlingsherde Maria församling Gävle

Eva Katarina Agestam 
präst och miljösamordnare Söderköping Sankt Anna församling

Pernilla Myrelid 
stiftsadjunkt Linköpings stift 

Jonas Agestam 
präst S:t Olofs församling Norrköping 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
När Julius Cesar avslöt ett tal och folket applåderade frågade han sig: "Vad sade jag för fel nu då?" När folket slutar upp kring klimat frågan och säger: "Ta kol på koldioxiden", då undrar jag vad har livets gas gjort för fel? Vi minskar gräsytor för asfalterade gator, torg, flygfält, vägar, järnvägarkort sagt vi tar mer mark i anspråk. Vi kapar ned regnskog jordens lunga. Flera ton överskotts et av regn flyter iväg och får inte avdunsta i lugn takt och tar värme ifrån marken för avdunstningen. Kort sagt vi har rubbat balansen i naturens, för att inte säga: den gudalika väven. Det här var också en obevisad tyckande. Fler kan jag uppställa, men fundera själv ut andra orsaker.