Klimatet förbättras inte av pekpinnar

Lars Forslund, lantmästare och KF ordf
Foto: Pontus Lundahl/TT

Inrikestransporter har minskat men utrikestransporter ökat  Dessutom har importen av livsmedel och många och långa flygresor ökat.

Med jämna mellanrum är det debattartiklar i Kyrkans Tidning där det framhålls hur viktigt det är att ändra kost till vegetarisk för att skona klimatet, nu senast i KT nummer 40/19 och 42/19.

Där det skrivs att kött och mejeriproduktionen släpper ut lika mycket växthusgaser som alla bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans.

Någon källa till det påståendet har inte angivits, är det fake news?

Naturvårdsverket har statistik för utsläpp av växthusgaser angiven i ton CO2-ekvivalent för åren 1990 till 2017 (skriv in orden statistik och territoriella i sökrutan på Naturvårdsverkets hemsida).

Utsläpp från jordbruk 2017 är 7 187 ton CO2-ekv, 3 021 ton CO2-ekv kommer från djurens matsmältning. Inget av djurens utsläpp har fossilt ursprung.

År 2017 var utsläppen från Inrikestransporter 16 590 ton CO2-ekv, 1990 var det 19 674 ton CO2-ekv.

År 2017 var utsläppen från Utrikestransporter 19 674 ton CO2-ekv, 1990 var det 3 617 ton CO2-ekv.

En liten del av utsläppen från jordbruket har fossilt ursprung (endast drivmedel, konstgödsel) det mesta av utsläppen kommer från det naturliga kretsloppet där fotosyntesens binder CO2.

In- och utrikestransporternas utsläpp har nästan enbart fossilt ursprung. Från 1990 har de utsläppen från transporter ökat med 12 973 ton CO2-ekv.

Noterbart är att inrikestransporter minskat men utrikestransporter ökat med 16 057 ton CO2-ekv. Vad detta beror på vet jag inte, men importen av livsmedel och många och långa flygresor har ökat.

Den stora ökningen av utsläpp kommer från det liv världens välbärgade människor lever, med enorm lyxkonsumtion av prylar, resor, kläder och livsmedelsimport.

Allt detta kräver stora insatser av fossilt material med stora utsläpp av växthusgaser.

Lars Forslund

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.