Körsång och kyrkomusiken – viktiga delar i en levande kyrka

Kristdemokrater i Svenska kyrkan, för en levande kyrka, i stiftskretsen Linköpings stift

Körsång och kyrkomusik kommer att vara ett prioriterat område om vi får vara med och leda stiftsarbetet.

Vi är många nominerade som har ett engagemang i och för kyrkans verksamhet. I kyrkovalet är det inte partier som ställer upp (även om några fortfarande gör det) utan här har vi i första hand en gemenskap för kyrkan och utifrån den finns sedan olika nomineringsgrupper som presenterar kandidater och program.

Kyrkovalet gäller alla nivåer. Vi KR-nominerade vill utifrån vår verksamhet i Linköpings stift lyfta fram fem punkter som är våra hjärtefrågor.

• Vi vill arbeta för en levande kyrka där barn, unga, vuxna och äldre känner gemenskap och får chans att utvecklas och växa i sin tro.

• Stiftet har ett ansvar för sjukhuskyrkan och övrig regional institutionssjälavård, även om det är församlingarna som har till uppgift att organisera verksamheten när man t ex har ett sjukhus inom sitt geografiska område. Vi kommer att stå upp för fortsatt gemensam finansiering nationellt eller via stiftet.

• Körsången och kyrkomusiken har en central plats i kyrka och församling. Sången och musiken förstärker en andlig upplevelse och ökar gemenskapen mellan människor. Många hittar vägen in i kyrkan och till en tro via musiken. En viktig uppgift för Linköpings stift är att fortsätta arbetet med orgelspelarkurser för barn och ungdomar. Körsång och kyrkomusik kommer att vara ett prioriterat område om vi får vara med och leda stiftsarbetet.

• Kyrkans diakonala arbete handlar om att ha omsorg om våra mest utsatta medmänniskor. Vid sidan av den offentliga välfärden som kommuner erbjuder har kyrkan en viktig uppgift att finnas till för människor som flytt till vårt land, för människor och familjer som på grund av missbruk eller psykisk sjukdom hamnat utanför samhällsgemenskapen.

• Kyrkan ska stärka det frivilliga engagemanget. Vi vill värna lokala församlingsmedlemmars ideella engagemang i gudstjänstliv och kyrkans övriga verksamhet.

Kanske står inte dessa fem punkter i direkt konflikt med vad andra nomineringsgrupper för fram. Men det är en deklaration från oss hur vi ser på kyrkan och framtiden. Det kan också vara en tankeställare för den som tänkt sig att rösta i kyrkovalet att våga jämföra vad olika nomineringsgrupper väljer att tydliggöra i sina program. Väl medveten om att flera andra nomineringsgrupper är större än oss så vågar vi ändå utmana genom att vara tydliga med vad vi vill uppnå med att finnas med som förtroendevalda i Svenska kyrkan. 

Kristdemokrater i Svenska kyrkan, för en levande kyrka, i stiftskretsen Linköpings stift

Anders Andersson, Järnforsen, ledamot i stiftsstyrelsen

Irene Oscarsson, Aneby, ledamot i kyrkomötet

Nils-Gunnar Karlsson, Eksjö, ledamot i stiftsfullmäktige

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Lena
Körsång , kyrkomusik mm. ska vara för medlemmarna i Svenska kyrkan. Om alla anställda inklusive prästerna inte skulle ha någon lön, så skulle jag tro på ideell verksamhet och välgörenhet. Men då de flesta medlemmarna inte får någon lön ifrån Svenska kyrkan så faller allt detta med ideella verksamheter och välgörenhet. Då kyrkans anställda och förtroende valda tar pengar från våra medlemsavgifter till människor som inte är medlemmar. Dessa personerna är välkomna till gudstjänsterna, men då kommer de inte då de har en annan tro/ religion. Ska inte deras fränder hjälpa sina egna. Vem som helst får bli medlem i Svenska kyrkan och betala medlemsavgift utifrån sina inkomster. Den, de som inte har inkomster är medlemmar gratis. T.ex våra barn men även hemlösa och andra utan inkomst. Därför ska kyrkan främst bedriva verksamhet gentemot sina medlemmar och alla anställda ska också vara medlemmar.