Kyrkan ska leverera evangelium

Karl-Eric Hansson
Foto: Getty Images

De sekulariserade köper inte den så kallade gemenskapen i gudstjänsten.

Vi har ett evangelium att leverera. Ett evangelium att överföra till människorna utanför kyrkan, de så kallade sekulariserade.

Nyligen hade biskop Sören Dalevi en kick-off i Karlstad för allas vår satsning på lärande och undervisning i Svenska kyrkan.

Människorna utanför kyrkan lever i var sin bubbla med människor runt omkring sig. Analogt och digitalt.

Genom att byta kök eller bygga ny altan, genom styling av både väggar och inredning och designa sina egna kläder söker man sin identitet och mening.

Man har relationer till sina vänner och kämpar för att få lov att vara sig själv. Huruvida man söker något inre eller andligt vet vi inte.

Man har relationer till sina vänner och kämpar för att få lov att vara sig själv. Huruvida man söker något inre eller andligt vet vi inte så mycket om.

Om en lagom liten grupp av dessa människor råkade sätta sig i ett rum och läsa ett kapitel av vårt evangelium, skulle det uppstå ett resonemang dem emellan.

Var och en skulle naturligtvis uttrycka sin egen mening om det lästa, ty sådana är människorna nuförtiden.

Var och en vill läsa och tolka själv. Var och en vill vara sig själv. Många känner sig utanför och förbisedda. Detta märks i det civila samhället och har kommit att smitta av sig på deras syn på kyrkan.

Denna lilla lagom stora grupp människor, som hamnar i resonemang med varandra, skulle så småningom också upptäcka något annat.

När någon annan lekman – en icke troende i kyrkans mening – läser samma text av vårt evangelium som lyssnaren själv en gång läst, så får texten på något vis en annan innebörd än den egna.

En viss icke troende läser på sitt vis – en annan icke troende läser med ett annat sound – liksom. Denna lilla ”diff” ger ytterligare näring åt resonemanget.

Ett ärligt resonemang, där var och en är noga med att uttrycka sin egen åsikt, blir till god pedagogik och lärande. Om detta fanns med eller inte fanns med på kick-offen i Karlstad spelar mindre roll.

Kyrkan måste hitta ett språk och en metod att nå människorna utanför kyrkan.

Gudstjänstens huvudupplägg är bra. Vi har fyra olika texter varje vecka. Dessutom tre olika årsomgångar. På så vis beskrives vårt evangelium brett och utförligt.

Nu är det på så vis att färre och färre människor begriper och upplever något av gudstjänsten.

Låt oss utgå från en evangelietext och låt en liten grupp, typ enligt ovan – resonera fritt om innehållet.

De sekulariserade köper inte den så kallade gemenskapen i gudstjänsten. De vill hitta en gemenskap i den egna lilla gruppen.

Läs gärna biskop Sören Dalevis Första Krönikeboken. Biskopen i Karlstad har liksom en annan metod att nå människorna.

Karl-Eric Hansson

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.