Läge för nya ärkebiskopen att kalla till rådslag

Magnus Hedin, Ingrid Cassel, Johan Hjerten

Foto: Lars Rindeskog

Vi behöver vända den negativa trenden och få fler dop i, fler konfirmander, vigslar och kyrkliga begravningar

Det har skett ett byte i Svenska kyrkan, en ärkebiskop går och en ny kommer. Martin Modéus blir en länk i den långa rad av ärkebiskopar som stått i Svenska kyrkans tjänst. 

Kyrkan och dess nye ärkebiskop står inför stora utmaningar.

Svenska kyrkan är fortfarande den organisation som samlar flest medlemmar i Sverige men för varje år som går tappar vi medlemmar.

Växjö stift har en rapport som beskriver läget i stiftet vad beträffar antal dop, antal konfirmander, ekonomi samt engagemanget ute i stiftets pastorat och församlingar.

Det finns pastorat som fortfarande kan visa högt antal döpta och konfirmerade, men det finns exempel på motsatsen. På flera platser är siffrorna alarmerande låga. Även vad beträffar ekonomi och engagemanget ute i stift och församlingar finns på många platser mycket mer att önska.

Det är föredömligt gjort av Växjö stift att ta fram en rapport som visar hur det verkligen förhåller sig ute i pastorat och församlingar. Det handlar inte om att Växjö stift på något sätt skulle vara sämre eller bättre vad beträffar antal döpta, antal konfirmerade med . Men det handlar om att konstatera fakta och att nu komma med sådana åtgärder som gör att negativa trender kan brytas.

Om inte barn döps, om inte vuxna människor kommer till tro och låter sig döpas och konfirmeras så kommer inte Svenska kyrkan att finnas kvar. Sockenkyrkorna kommer att stå som museum, som minnen från den tid då det firades gudstjänst.

Rapporten från Växjö stift heter ”Pyspunka” och jag befarar att Svenska kyrkan befinner sig i en pyspunka. Sakta, sakta håller energin på att ta slut, sakta, sakta som en liten pyspunka på ett cykeldäck. Till slut går det inte längre.

Nu är det läge för vår nye ärkebiskop att samla ett rådslag, en grupp av medlemmar i Svenska kyrkan. Medlemmar av olika åldrar, med olika tankar och intressen ute i vårt avlånga land för att samtala. Hur hindrar vi Svenska kyrkans ”pyspunka”?  Ett rådslag som resulterar i visioner och idéer.  Ärkebiskopen väljer själv vilka som ska ingå i rådslaget. Det finns fortfarande många människor ute i Sverige som engagerar sig i och för vår kyrka och som säkert vill vara med i ett rådslag för Svenska kyrkan och dess framtid.

Svenska kyrkan är troligen världens rikaste kyrka. Det innebär ju oerhörda möjligheter men också utmaningar. Minskade intäkter i form av färre medlemsavgifter ger församlingarna sämre ekonomi och frågan om prioritering blir därmed allt viktigare. Vad gör vi med våra pengar?  Vad är det vi ska satsa på? Är det något vi ska överge och lämna? 

Den största rikedomen Svenska kyrkan har är dess medlemmar. Mer än fem miljoner människor väljer att tillhöra vårt trossamfund och det är en stor utmaning att vårda relationen till dessa. God vård av de som redan är medlemmar kan också ge fler medlemmar. Att bryta den negativa trenden och få fler medlemmar måste prioriteras. Vi behöver vända den negativa trenden och få fler dop i, fler konfirmander, vigslar och kyrkliga begravningar.

Hur ska Svenska kyrkan kommunicera ut sitt budskap till medlemmarna och till de som ännu inte är medlemmar? Hur kan Svenska kyrkan vara en evangeliets röst som hörs i vår nutid? Det har talats om närhet och samverkan och att samverka är vi ganska bra på. Men hur är det med närheten? Hur kan vi som kyrka nå fram till var och en så att kyrkans budskap om fred, frid och frälsning kan kännas relevant och nära så att en relation uppstår. En relation som gör att den enskilda människan känner samhörighet med vår kyrka och Bibelns stjärna och kärna Jesus Kristus.

Allt detta är nu vår viktigaste uppgift – ett rådslag nu!

Borgerligt alternativ
Magnus Hedin
Ingrid Cassel
Johan Hjerten

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.