Ordning i kyrkan om vi får be

Styrelsen för Öppen kyrka i Härnösands stift

Vi är beredda att ta fullt styrningsansvar för stiftskansliets organisation och personal. I vår nomineringsgrupp har vi kompetens att ta det ansvaret.

För ett år sedan drog stiftsstyrelsens ledamöter igång en strid i Svenska kyrkan i Härnösands stift. Striden var orättfärdig och felaktig på många sätt.

Det är inte ofta man får sitta med facit i hand inför ett val. Idag gör vi det. Striden mellan Stiftsstyrelsens valda ledamöter och biskopen är idag utagerad. Vi i Öppen kyrka vill att kyrkans folk inte glömmer det som hände och går till valurnorna för att genom demokratin värna goda ordningar.

Majoriteten i stiftsstyrelsen ville på osakliga grunder avsätta biskop Eva Nordung-Byström. Svenska kyrkans överklagandenämnd ogiltigförklarade beslutet då det bröt mot kyrkans ordningar.

Öppen kyrka – en kyrka för alla är en nomineringsgrupp som utgår från kyrkans ordning. Vi utgår inte från idéer långt utanför kyrkan. Vi värnar om god sämja mellan biskop, präster, diakoner och anställda å ena sidan och förtroendevalda å den andra.

Vi är beredda att ta ansvar för alla aspekter att vara förtroendevald i kyrkan. Inte minst att verkställa arbetsgivaruppdraget. Vi menar att nuvarande nomineringsgrupper har misslyckats på denna punkt. Vi är beredda att ta fullt styrningsansvar för stiftskansliets organisation och personal. I vår nomineringsgrupp har vi kompetens att ta det ansvaret.

Vill du att Svenska kyrkan i Härnösands stift ska ha goda ordningar, så uppmanar vi dig att lägga en röst på Öppen kyrkan – en kyrka för alla.

Styrelsen för Öppen kyrka i Härnösands stift,
gn Ulf Söderlind

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.