Pastoratsledningen den nya maktbasen

Annika Wångby Stattin m fl, Nordingrå församling
foto: MIKAEL M JOHANSSON

Pastoratsledningen är den nya maktbasen i kyrkan som riskerar att tappa blicken för församlingens behov och samtidigt gör sig oberoende av stiftet.

Problemet med storpastoraten är att de hamnar på en nivå som är långt borta både från församlingarna och stiftet.

Pastoratsledningen är den nya maktbasen i kyrkan som riskerar att tappa blicken för församlingens behov och samtidigt gör sig oberoende av stiftet. Det är i det perspektivet vi skriver, vi som står församlingslivet nära.

Församlingarnas identitet suddas ut och personalen blir ett resande folk som tillfälligt gästar församlingen. 

Tack, biskop Eva, för dina svar i Kyrkans Tidning nummer 45/19, men många frågor återstår. ”Det är i församlingen vi är kyrka”, skriver du.

Men när församlingarna i storpastoratet upplevs som ”besvärliga” när de värnar om sitt eget och när församlingsråden inte har någon annan beslutsmakt än att bestämma över församlingskollekter, så är det lätt att pastoratsledningen ”kör över” församlingarna och ser pastoratet som den enda verkliga verksamhetsenheten.

I ekonomiskt knappa tider ökar sammanlysningar och krav på att personal ska dubblera på helgerna. Församlingarnas identitet suddas ut och personalen blir ett resande folk som tillfälligt gästar församlingen.

Kyrkoordningens tal om församlingen som grundläggande enhet blir önskedrömmar och tomma fraser.

Vad vi saknar i diskussionerna kring omorganisationen i kyrkan är den teologiska reflektionen om vad en församling är. Hur kan vi fortsätta att vara församling när resurserna minskar? Hur skapar vi mötesplatser som ersätter stängda expeditioner och sålda församlingshem?

Hur kan kyrkobyggnaderna omvandlas till allaktivitetshus för församlingsborna?

Om stiftet verkligen vill främja församlingsarbetet och inte bara initiera organisationsförändringar, borde det finns en hel kader av medarbetare som kommer ut och hjälper oss att tänka strategiskt och utveckla till exempel det ideella arbetet som ju är nödvändigt om vi ska ha en kyrka i framtiden.

I ett glesbygdsstift som Härnösand med sjunkande befolknings- och medlemstal vore det spännande att pröva tanken att göra hela stiftet till en ekonomisk enhet.

Låt stiftet sköta ekonomi (med gemensam kyrkoavgift), fastigheter, personalfrågor och den strategiska styrningen. Låt församlingarna få leda sig själva vad gäller den grundläggande uppgiften.

Biskopen antydde i sitt förra inlägg att varje organisationsform är en tillfällig lösning. Måtte storpastoraten vara en parentes i Svenska kyrkans historia.

Låt kyrkan på nytt få framträda i sin historiska form, som stift och församling.

Annika Wångby Stattin
Carl Gustaf Nordin 

förtroendevalda i Nordingrå församling

Lars Parkman
präst i Nordingrå församling

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.