Posk – minst av allt opolitiskt i pastoratet

Göran Eriksson, Sven-Eric Svensson

Vi i C har medvetet valt att våra kandidater ej samtidigt får inneha tunga uppdrag i både kommunen och kyrkan

Posk (Partipolitiskt obundna i svenska kyrkan) gick i val­rörelse inför kyrkovalet hårt ut med att kyrkan ska vara fri från parti­politik. De fick stort genomslag i media. Här i Håbo pastorat har Posk agerat tvärtom och tillsammans med Social­demokraterna politiserat alla val till olika församlingar. (Med politisering menas att man väljer ledamöter ur nomineringsgrupperna och utifrån nomineringsgruppernas röste­tal.)

Kyrkofullmäktiges ordförande (Posk) är ordinarie ledamot i kommunstyrelse för Moderaterna.

Ordförande i kyrkorådet, liksom en ersättare, är tunga representanter för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen.

Valnämnden har till uppgift är organisera och säkerställa att kommande kyrkoval kan ske korrekt enligt regelverken och samtidigt effektivt. Kutym har tidigare varit en ordinarie och en ersättare från varje församling. Strävan har alltid varit att välja någon ledamot med erfarenhet sedan tidigare. Genom politiseringen har Skoklosters församling fått med fyra representanter och Kalmar Yttergran tre och Häggeby en representant. Övergrans församling har ingen.

Att de styrande valt att politisera även församlingsråden är särskilt tråkigt. Först bestämde S och Posk att minska antalet ledamöter i Häggeby och Övergran mot som gällt och vad församlingsrepresentanterna föreslagit. Tidigare har strävan alltid varit att ledamöter ska komma från församlingen och vara aktiva i församlingsarbetet. Nu har flera invalda ­ledamöter enbart valts för att de tillhör S, Sverigedemokraterna eller Posk.

Vi som engagerat oss i Centerpartiets nomineringsgrupp har alla ett stort engagemang i kyrkans verksamhet. Vi delar Centerpartiets värdegrund, alla människors lika värde, tilltron till den enskilda människans engagemang och förmåga, mångfald berikar, underifrånperspektivet. Vi har medvetet valt att våra kandidater ej samtidigt får inneha tunga uppdrag i både kommunen och kyrkan.

Göran Eriksson
Sven-Eric Svensson

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Krille
Att Posk (politiskt oberoende i Svenska kyrkan) står nära Moderaterna är känt sedan länge. Socialdemokraterna är åtminstone öppna med sin tillhörighet, liksom Vänstern och Centerpartiet. Heder åt dem!