Prästämbetet är ­ingenting du flyr till 

Fanny Willman gästledarskribent

"Mognad och empati är inte ­någon ­åldersfråga. Det kommer av egenskaper, inställning och perspektiv", skriver Fanny Willman. Foto: Marcus Gustafsson

Efter en tuff period i livet är det naturligt att sadla om. Jag har mött många som blivit präst i samband med en livskris, och jag tror att det vore på sin plats med ett respektfullt samtal om vilka risker som är förenade med det.

Tidigare C-politikern Fredrick Federley är en i raden i SVT:s serie Persona non grata. Uttrycket, som betyder ”icke önskvärd person”, har fått en ny betydelse i cancelkulturen. 

I dag ställs höga krav på den som tar plats i offentligheten. Gudrun Sjödén sitter gråtande i samma SVT-serie och ­skickar in en ansökan om uppsägning från det framgångsrika klädbolag hon själv grundat. Detta efter en Expressen-granskning som kartlade rasistiska händelser som många menar präglar företagets kultur. 

Som Hanna Soldal tidigare framfört på ledarplats i Kyrkans Tidning (nr 4 2023) är vi skyldiga att, även när det finns skäl till saklig kritik, komma ihåg sådant som nåd och barmhärtighet. Också när drevet går och det är obekvämt att som medmänniska ställa sig på den anklagades sida.

Det gläder mig att kyrkan i Federleys program framstår som den plats där nåden inte spelat ut sin roll. Han vittnar om en gemenskap när livet känts som mest ensamt.

Federley förklarar också att han, som kristen, inte kan ta avstånd från sin tidigare partner, oavsett begångna brott. Han vill skilja på brotten och personen som begått dem - trots att han i programmet blir påhejad av vännen, artisten och pr-konsulten Dominika Peczynski som menar att ett sådant tydligt avståndstagande kan köpa Fredrick Federley en plats i värmen igen.

Enligt programmet studerar Fredrick Federley teologi i Uppsala med ambitionen att bli präst. Hur länge han varit kristen framkommer inte, men det finns skäl att tro att han längtar efter att ge tillbaka åt den gemenskap som fått honom att känna sig som en persona grata igen. 

Och jag har ingen orsak att hysa ­tvivel om att han skulle bli en bra präst. Men många är de präster jag mött som blivit kyrkliga ledare i samband med en livskris, och jag tror att det vore på sin plats med ett respektfullt samtal om vilka risker som är förenade med det. 

På många sätt är det naturligt att sadla om efter en tuff period. En kris får en att omvärdera det förgivettagna, skapar rum för förändring – kanske ritas livspusslet om och det blir praktiskt möjligt att skola om sig för första gången på år. Dessutom är det inte främmande att den som kallas till ett kyrkligt ämbete speglar sig i ett slags kristet ideal, som återkommer om och om igen i Bibelns berättelser, där Gud kallar sina medarbetare i omvälvande ögonblick.

Men jag har haft att göra med flera andliga ledare som inte känts uppgiften mogna, just därför att de inte kunnat åsidosätta sin egen smärta i mötet med andra i själslig nöd. Och det kan vara år efter att krisen först inträffat.

Ofta påstås det att en präst behöver livs­erfarenhet. Och inte sällan påpekar vänner till mig som i 20-årsåldern valt att studera till präst, att de får besvara frågor gällande om de verkligen är redo. Men mognad och empati är inte ­någon ­åldersfråga. Det kommer av egenskaper, inställning och perspektiv. Och värdefulla perspektiv kommer inte bara ur det självupplevda. Det är en tröttsam, kyrklig identitetspolitisk inställning som för många människor slentrianmässigt ansluter sig till.

I musikalen Sound of music från 1965 avråder abbedissan huvudkaraktären ­Maria från att bli nunna igen, när hon återvänt till klostret upp över öronen förälskad i Georg von Trapp. Abbedissan gör det med orden:”Maria, klostret är ingen plats du flyr till”.

Det samma gäller kyrkliga ämbeten.

Fotnot: En formulering om Fredrik Federleys uttalanden i tv-programmet är ändrad i denna version av texten.

Prenumerera på Nyhetsbrev

10 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Gäst
Intressanta perspektiv. Kan det vara lite på samma sätt för psykologer och psykoterapeuter, att de med lite svårare livserfarenheter söker sig till sådana yrken, för att ge tillbaka och hjälpa andra men samtidigt också hjälpa sig själv? Det är en mycket viktig fråga du tar upp. Är det prästen som ska vara till för konfidenten eller är det konfidenten som blir till för prästen? Kanske vikten av egenterapi/egensjälavård skulle kunna vara något att lyfta fram i utbildningen till präst? Det är svårt att vara en god själavårdare utan att själv ha gått i själavård och/eller terapi. Det är också svårt att vara en god själavårdare utan att få möjlighet till fördjupade kunskaper i samtalsmetodik. Hur ser det ut i prästutbildningen idag? Är det något som kan utvecklas?
Anonym
Ja, varför har det blivit så att en hel del sadlar om till präst mitt i livet? Har Svenska kyrkan själv möjliggjort och frågat efter det? Kan det vara så att en ledarposition och en bra lön lockar? Eller är det längtan att tjäna Gud och sina medmänniskor? Eller kanske både och? En del kanske gör verklighet av ett kall som legat och grott sedan unga år, andra har andra bevekelsegrunder. Det är en viktig fråga hur en präst rustas för att bli en bra ledare och själavårdare. Är det något i prästutbildningen som behöver förbättras? Hur mycket egensjälavård/egenterapi ingår i utbildningen för den som själv ska kunna själavårda andra? Hur mycket samtalsmetodik?
Rätt bevekelsegrunder och verktyg
Tack för en tänkvärd text. Det är en viktig fråga hur en präst - oavsett ålder - rustas för att bli en bra ledare och själavårdare. Ingår det tillräckligt med egensjälavård/egenterapi i utbildningen för den som själv ska kunna själavårda andra? Och hur mycket samtalsmetodik ingår? Får prästerna rätt verktyg i sin utbildning och fortbildning, för att kunna utföra uppdraget som själavårdare och ledare på ett bra sätt? Det är också intressant det du tar upp, vilka bevekelsegrunder en prästkandidat har för att bli präst. Kanske är det inte svartvitt, utan kan innehålla många orsaker att en människa vill bli präst. Men det är en viktig fråga du berör, prästämbetet är i sanning inget man ska fly till. Förhoppningsvis gör antagningskonferensen en bra dialog och genomlysning här? Det är ju en uppgift att leda andra på ett bra sätt så att medarbetare och församlingsbor växer och får plats, och att själavårda så att konfidenten känner sig sedd, mött och förstådd. Så att konfidenten får möjlighet att utvecklas och komma vidare i sitt liv. För att axla den rollen krävs både självkännedom, lyhördhet, vilja, engagemang och rätt verktyg. Hur utrustar vi prästkandidaterna och prästerna med det?
Jörgen
Väldigt bra och viktigt ämne! Håller helt med. Skrev för några månader sedan en insändare i KT där jag bla tar upp detta, ”Vart är svenska kyrkan på väg”.
PH
Klokt skrivet. Hoppas de som arbetar med prästrekrytering läser detta!
Bengt Olsson
Håller med skribenten. Jag har själv ofta undrat över varför missbrukare av olika slag ofta utbildar sig till terapeuter/psykoterapeuter?
Rätt bevekelsegrunder och verktyg
Det ena behöver inte utesluta det andra. En bra själavårdare kan rekryteras både från den som gått igenom egna djupa svårigheter och den som inte upplevt sådana svårigheter själv. Det viktigaste är en gedigen utbildning och självkännedom, så att man kan skilja på sig själv och konfidenten, sina egna behov och konfidentens. Att du är medveten om vilka bevekelsegrunder du har för ditt yrkesval, och att du får rätt verktyg, rätt utbildning och fortbildning, för att kunna utföra uppgiften på ett bra sätt. Men det är verkligen en viktig fråga.
Maria
Det är lite konstigt att man plötsligt känner sig kallad till präst när man är 50 år gammal? Varför kallade inte Gud på dessa personer tidigare?
Rätt bevekelsegrunder och verktyg
Nej, det är inte konstigt alls att bli präst eller diakon i mitten av livet. Det finns mycket som kan ligga i vägen för en människa innan den förverkligar sin innersta kallelse. Men man får förstås försöka skilja på den som verkligen har en kallelse och den som har andra bevekelsegrunder för ett sådant yrkesval.
Helly
Är inte Kyrkans Grundkurs längre obligatorisk innan påbörjade akademiska studier?