Replik; Antje Jackelén

Vi och ”de andra” – ett kristet perspektiv Carl Anders Breitholtz tar upp många viktiga och svåra frågor i sitt inlägg. Dessa berör fler än mig. Men eftersom jag nämns vid namn vill jag ändå ge en kommentar.

Frågan om himmel, helvete och Guds vägar att försona världen med sig förtjänar ett längre resonemang. Här begränsar jag mig dock till frågan om förhållandet mellan olika religioner (religionsteologi). Jag är övertygad om att det är en av vår tids viktigaste teologiska frågor. Religionsmöten är inte alltid enkla, men de är ett faktum.

Om vi är trygga i vår egen tradition kan vi vittna om Gud – Fader, Son och Ande – i vårt eget liv och växa i kunskap om oss själva, den Andre och levande Gud. Då handlar mötet inte om synkretism eller religionssammanblandning utan om ömsesidigt berikande.

En ganska självklar utgångspunkt för mig i mina möten med judar och muslimer är att vi tillber samma Gud – hur skulle det kunna finnas mer än en allsmäktig skapare av universum? Lika självklart är det att vi inte förstår eller beskriver Gud på samma sätt. Bland dessa olikheter är det frågorna om Jesus Kristus som skapar störst oro. De rör vid vår identitet som kristna och behöver hanteras med omsorg.

Ger Jesus en sannare bild av Gud än Muhammed gör? Bortsett från det faktum att islam inte avbildar Gud, blir det ändå aldrig bra om man reducerar religionsteologi till en tipspromenadfråga. Jesus Kristus är Guds son och därigenom helt och fullt Guds sanna uppenbarelse. Men självaste treenighetsläran öppnar för att människor som inte känner till Jesus Kristus också kan ha erfarenheter av Gud. Denna viktiga insikt förutsätts till exempel i Svenska kyrkans religionsteologiska dokument Guds vägar och Sann mot sig själv, öppen mot andra (1), I detta är vi i gott ekumeniskt samförstånd med katolska kyrkan, som talar om att Gud kan verka bland dem som inte tror på Kristus, på sätt som vi inte känner till.2

Risken är att vi förminskar Guds vilja och vägar att frälsa världen om vi dömer ut andra religioners erfarenheter av Gud och ställer ”sanningen” mot ”den enda sanningen”. Det rimmar också dåligt med grundtextens ord för sanning – grekiskans aletheia handlar om avslöjad verklighet. Och verkligheten är alltid komplex.

Jesus är vägen, sanningen och livet. Denna hoppfulla utsaga ger oss inte rätten att begränsa eller kontrollera Guds vägar med hela skapelsen. Det är, tror jag, vad Paulus säger när han talar om att Kristus en dag ska överlämna riket till Gud, som ska bli allt, överallt (1 Kor 15:28). Debatten går fel när vi ställer troheten till Kristus mot öppenheten gentemot den Andre. I själva verket är det precis tvärtom: gemenskapen med Kristus öppnar oss för andra.

Jag delar Carl Anders Breitholtz sorg och oro över att så många kristna lider i Mellanöstern och att människor förföljs för sin tros och sina övertygelsers skull.

Som kristna är vi kallade att i bön och med kloka handlingar verka för det goda och bekämpa det onda, både lokalt och globalt.

Fakta: Fotnot


1 Hänvisning A och B

2 Andra Vatikankonciliet. Ad Gentes § 7 (Se även Hebr 11:6).

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,
21 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Tobias
Jag tolkar detta som att de muslimer som konverterat till kristen tro gjorde det i onödan.
Tobias
Det finns bara en allsmäktig skapare, givetvis. Men Islam syn på denne skapare skiljer sig mycket från den kristna. Främst gäller det treenigheten: inom Islam betonas att Gud är ensam, någon mångfald ryms inte inom honom. Därmed kan inte heller gemenskap och kärlek rymmas inom Gud.
Tobias
Man måste kunna skilja på frälsning och lära. Även om muslimerna tror fel om Gud behöver ju inte det vara ett hinder för att de blir frälsta. Den frågan avgör Gud och inte vi.
Lars
Muhammeds bild av Gud tycker jag inte om. Jesus bild av Gud tycker jag är mycket bättre. Det finns väsentliga skillnader. Muhammeds Gud är mer lik den gammaltestamentliga Guden. Ska vi kasta bort Jesus upplysningsförsök. Det känns som du är dåligt påläst Antje. Det inger inte förtroende.
Pelle Wågenberg
Hej - när det gäller den här frågan om olika religioner brukar jag tänka så här: Vilket är den verksamma substansen i respektive religion? Hos kristna har korset alltid framställts som centrum; "Det är fullbordat." När det gäller andra religioner vet jag inte så noga vad det kan vara som "sonar vår synd, vår skuld", vilket är den verksamma substansen där? (Kristna är ju rättfärdiggjorda pga tro, inte för att vi försöker uppfylla lagen.) Jag tror det är CS Lewis som för ett resonemang så här: Vi antar att sanningen är siffran 12 och då blir Kristendomens summa just 12. Men i andra religioner finns stråk av sanningar som gör att man tex kan få ihop summan 10,5. Det är nog så att om Guds frälsningsplan ska gå i lås så måste Jesus och korset finnas med – i hög grad. Pelle Wågenberg, Tranås
Stefan Wängerstedt
Är det bara Sverigedemokrater som skriver här!
Christina Meehan Lång
Detta!!!!! Detta ... var vad vi behövde höra! I alla fall vad jag behövde höra! Varför hör vi inte mer av detta i våra kyrkor och andra motsvarande sammanhang?
Gustav Eriksson
Uttrycket att tillbe samme Gud måste problematiseras. Tillbedjan gäller ju inte endast skapelsen utan desto mer frälsningen. Och den sker utan undantag genom Jesus Kristus. Vårt uppdrag är att göra alla människor till lärjungar osv. Råder det någon otydlighet i Jesu budskap härvidlag?
Margareta P å Österlen
Skulle Gud Fader, Antje Jackelen, ha skilda uppsättningar regler för olika grupper bland sina barn? Kanske det. Guds vägar är ju outgrundliga. Inom islam borde man kanske fundera på vem den fjärde hustrun i så fall är... Jesus Kristus förblir dock den utlovade av Gud Fader smorde som kom till oss med evangelium om frälsning för den som tror på honom. Att som kristen sväva på målet om Jesus Kristus med sin förkunnelse verkligen är sanningen, vägen och livet är lika mycket att leda medmänniskor vilse från det som kan rädda dem som att låta de rika och mäktiga fortsätta med sin avgudadyrkan i den falska tron att det skulle gå att kombinera arbete för jobbskatteavdrag, maktkamp och utnyttjande av sina fattiggjorda medmänniskor till egen vinning med en läpparnas bekännelse av tro på Gud Fader och Jesus Kristus i gudstjänstsammanhang och för att se bra ut och klä sig i fin dräkt när man ger allmosor och ber på torgen... Vänd om till sanningen! Margareta Persson å Österlen
Désirée Grönvall
den kristna tron måste få större utrymme i våra liv, vi behöver tala tydligare om Jesus när vi möter muslimen och juden, här ligger det stora arbetet för många är inte så förankrade i den kristna tron. Men så tolkar jag den kristna tron att alla knän en dag skall bekänna och tro just på Jesus Kristus när Gud blir allt i alla.
8

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Växjö stift
Stockholms stift
Stockholms stift

Kantor

Härnösands stift
Härnösands stift

Diakon

Härnösands stift
Härnösands stift