Tur att inte så många gula och röda läser Kyrkans Tidning

Jan Huggare

Är det verkligen en öppen folkkyrkas uppgift och mandat att bedöma ”trosstyrkan” hos människor till vilka de vill kommunicera?

”I Kyrkans Tidning nr 14 finns en intressant artikel av Jonatan Sverker, som beskriver yrkesrollen som kommunikatör i Svenska Kyrkan samt hur kommunikationens fokusområden i det ”moderna” samhället har bytt skepnad. I artikeln finns en bild som Svenska Kyrkan lanserat. Den visar en gruppindelning baserad på olika grader av religiös tro och relation till församling illustrerad med gröna-, gula- och röda cirklar i syfte att underlätta kommunikatörernas riktade satsningar till respektive grupper. Gruppindelningen sägs bygga på analyser av Svenska Kyrkans enkätundersökningar.

Är det verkligen en öppen folkkyrkas uppgift och mandat att bedöma ”trosstyrkan” hos människor till vilka de vill kommunicera med syfte att få flera kyrkobesökare. Lyckligtvis så är det väl inte så många i den gula och röda gruppen som läser Kyrkans Tidning. Tror inte att tröskeln till kyrkorummet för dessa skulle sänkas om de visste med vilken strategi kommunikationen har bedrivits”.

Jan Huggare

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Kommunikation

Prenumerera på Nyhetsbrev

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Titti Fabritius
Målgruppsdefinition bygger på att identifiera karaktärsdrag och gemensamma nämnare i de kluster man riktar sig till och sen anpassa kommunikationen till kännedomen om dem. Kyrkans centrala stödfunktion har väldigt omfattande och bra fördjupningsmaterial för detta. Din tolkning känner jag som kommunikatör inte igen, att det skulle handla om att bedöma "trosstyrkan" hos människor. Men ett rimligt antagande är väl att ett stort antal människor i ett av världens mest sekulariserade länder inte uppger sig äga en tro, än mindre en relation till religion och kyrkan, utan att lägga en värdering i det? Vi kan även konstatera att vi har ett åldersspann mellan födelsen och döden att adressera, olika språknivåer och nationaliteter etc etc. Identifierar vi inte de kommunikativa utmaningarna, kan vi inte heller ta oss an dem. Det är vad målgruppsdefinitionerna grön, gul och röd handlar om - i syfte att kunna vara en folkkyrka för alla, inte bara de gröna. Kommunicera för de gula så når vi de övriga också.