Vi vädjar till kristna att tala om apartheid, etnisk rensning och folkmord

Anna Karin Hammar Präst och ordförande Kairos Palestine Sweden

Demonstration i Malmö. Foto: Anna Karin Hammar

Nakba, katastrofen som kulminerade i fördrivningen av över 750 000 palestinier mellan år 1947 och 1949, fortsätter idag, skriver Anna Karin Hammar och uppmanar till aktioner den 15 maj.

Protestera mot Israels fortgående apartheid, etniska rensning, tvångsmässiga förflyttningar och nu folkmord!

"Människor blev attackerade, rånade, slagna och lämnade att dö. Vem tror ni visade sig vara deras medmänniska," sade Jesus? (Luk 10)

"Nu kör vi igång Nakba i Gaza. Gaza Nakba 2023. Det är så det skall bli."


Den som sade detta i november 2023 var Avi Dichter, jordbruksminister i Israel och tidigare chef för säkerhetstjänsten Mossad. Nu ser vi siffror från Gaza som bekräftar Israels avsikter.

FN-kontoret OCHA som bevakar och registrerar brott mot mänskliga rättigheter, meddelade den 15 april 2024 att 33 797 människor i Gaza hade dödats av israeliska flyganfall, stridsvagnar, prickskyttar och marksoldater. Hur många döda som fortfarande ligger begravda under ruiner vet ingen.

76 465 människor har blivit skadade. 1,7 miljoner palestinier (80% av befolkningen) har blivit tvångsförflyttade. Mer än 14 000 barn har dödats och därutöver har tusentals troligen begravts under rasmassor. 17 000 barn saknar vårdnadshavare då deras föräldrar antingen dödats eller skilts från dem. Mer än 3000 palestinier från Gaza har tillfångatagits i massarresteringar.

Bakom siffrorna döljer sig oerhörda lidanden. Varje barn i Gaza har utsatts för det militära israeliska våldet, upplevt traumatiserande skador, massförflyttningar, hunger och sett sina hem och bostadskvarter förstöras. Enligt FN-s barnfond UNICEF kommer varje barn i Gaza – uppskattningsvis någon miljon barn – att behöva psykiatrisk hjälp och psykosocialt stöd.

Vad blir vårt svar på Jesu uppmaning "låt barnen komma till mig, för de tillhör Guds rike" (Mark 10:14)?

Enligt en rapport från Världsbanken, EU och FN kommer palestinier i Gaza att utgöra 80 procent av antalet människor i världen som är drabbade av svält eller allvarlig risk för svält. Human Rights Watch och andra humanitära organisationer har anklagat Israel för att använda svält som krigsvapen, vilket är en krigsförbrytelse.

Över 300 000 lägenhetshus är delvis eller totalt förstörda. Mer än 200 platser och institutioner med historiskt och kulturellt värde har förstörts. Kyrkor i Gaza, där människor har sökt skydd och som fungerat som kanaler för hjälp och stöd till boende i grannskapet, har attackerats. Bland dödssiffrorna finns många kristna.

Medan världens ögon varit vända mot Gaza har Israels brutalitet på den ockuperade Västbanken fortsatt. Efter den 7 oktober har mer än 400 palestinier dödats och över 7350 palestinier arresterats av israeliska styrkor. Rörelsefriheten mellan byar har blivit starkt inskränkt av vägspärrar, checkpointer, låsta portar och bosättarvåld och gjort att föräldrar hållit sina barn hemma. Husdemoleringar och byggande av nya bosättningar ökar i en takt som saknar motstycke. Vågor av bosättarvåld, där många bosättare fått hjälp med beväpning av den israeliske säkerhetsministern Ben-Gvir och ofta fått uppbackning av militär, har lett till att över 1200 palestinier varav nära hälften barn, tvingats bort från sina hem. På vissa platser har hela byar invaderats.

Nakba, katastrofen som kulminerade i fördrivningen av över 750 000 palestinier mellan 1947 och 1949, fortsätter idag. Under Nakba fördrevs 90.000 palestinska kristna från sina hem. Den etniska rensningen av palestinska kristna innehöll också många fall av dokumenterade massakrer och förstörelse av kyrkor. Se vidare rapporten "Palestinian Christian – the forcible displacement and dispossession continues" från Kairos Palestine och Badil Center. Nakba har aldrig varit tydligare i Gaza och på Västbanken, än nu. Världen har bevittnat hur den grekisk-ortodoxa kyrkan i Gaza, som hyste ca 900 palestinska kristna, bombades och de kristna dödades eller fördrevs.

Som en kristen från Västbanken sade: "Vår livssituation på Västbanken är totalt oberäknelig. Vi vet aldrig vad Israel kan komma att göra härnäst. Om en tjuv bryter sig in i ditt hem så ringer du polisen. Om det blir eldsvåda ringer du brandkåren. Men här finns ingen att ringa när en israelisk soldat stoppar oss och hotar oss med vad som helst, när horder av bosättare kommer och marscherar genom våra byar, och när ockupationens soldater bankar på våra dörrar. Vi känner oss hjälplösa och maktlösa, ångestfyllda och övergivna. Vi gråter över vår egen situation och över våra familjer men också över Gaza."

"... de palestinska kristnas öde kan inte separeras från det palestinska folkets öde. Det finns ingen särskild lösning på det 'kristna' problemet i Palestina, men det måste bli en lösning på den palestinska frågan, det vill säga en nedmontering av den israeliska kolonialistiska apartheidregimen och dess strukturer och taktiker." Citatet är hämtat ur Palestinian Christians the forcible displacement and dispossession continues publication, om "Apartheid, ethnic cleansing and genocide".

Vi vädjar till kristna i hela världen att använda dessa termer för att beskriva den verklighet som era palestinska syskon upplever. Alla tre – apartheid, etnisk rensning och folkmord – finns definierade i internationell lag. Den Internationella Domstolen i Haag konstaterade i januari att Israel troligen begår folkmord. Francesca Albanese, som är FN-s speciella rapportör i Palestina, konstaterade i sin rapport i mars 2024 att "det finns skälig grund att tro att kriterierna för att Israel begått folkmord är uppfyllda".

 

Vår vädjan till kyrkor är:

• Att be och agera för ett omedelbart slut på kriget och det folkmord mot palestinierna som pågår i Gaza och på Västbanken.

• Att påverka era regeringar att sluta sända militärt bistånd till Israel och att stödja ett permanent och villkorslöst eldupphör och möjliggöra införsel av nödvändig humanitär hjälp.

 

Vår vädjan till det internationella samfundet är:

• Att sätta press på Israel att rätta sig efter internationell lag och upphöra med folkmordet och den etniska rensningen av palestinier i Gaza och på Västbanken.

• Att vidta effektiva åtgärder för att humanitär hjälp i form av mat, mediciner, vatten och elektricitet kommer invånarna i Gaza till del.

• Att sätta press på regeringar, vidta konkreta åtgärder inklusive diplomatiska och ekonomiska sanktioner samt omedelbart sätta stopp för leveranser av krigsmateriel till Israel.

 

Vår vädjan till föreningar, institutioner och grupper i civilsamhället, samt privatpersoner är: 

• Att söka möjligheter i era lokala sammanhang att gå samman med likasinnade människor av olika trosriktningar, liksom inhemska organisationer för mänskliga rättigheter som deltar i kampen mot Israels apartheid och folkmord i Palestina.

• Att med profetisk kraft stå upp emot falska läror som kristen sionism och alla andra teologiska försök att rättfärdiga och försvara Israels politik av apartheid och folkmord. Konfrontera kyrkornas tystnad, neutralitet och medansvar och uppmana alla att ställa sig på de förtrycktas sida.

 

För Kairos Palestine Sweden,

Anna Karin Hammar, ordförande och präst i Svenska kyrkan

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

14 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Leif
Israel måste ändå vara sämst på folkmord. Staten har funnits i över sjuttio år och den arabiska befolkningen i området har ökat. Trots att Israel har tillgång till såväl militär högteknologisk utrustningen som civil sådan. Keep on Anna-Karin!
Carl
Anna Karin gör det enkelt för sig genom att blunda för Israels behov av att bekämpa Hamas. Hamas vedervärdiga angrepp på israeler den 7 okt skall inte få upprepas. Gisslan måste släppas fria. Hamas gömmer sig bland civilbefolkningen vilket faktiskt gör dem medskyldiga till att det blir civila offer när Israel försöker bekämpa Hamas.
Kristen
Massaker mot civila. Terror och ickedemokrati. Egypten stänger gränsen. Palestinska protester inte särskilt fredliga. Hamas och islamism måste väl också beaktas. Kristet ledarskap bör ena inte splittra. Kristen vänster är så enformig så den bidrar till problem snarare än löser något alls.
Ansgar Svensson
Befolkningen i ”Palestina” (vad det nu är) har ökat konstant sedan första ”Nakba”, alltså när kringliggande arabiska nationer INVADERADE Israel tillsammans, förlorade och fick betala priset för det. Detta har de gjort flera gånger (och förlorat varje gång). Israel måste verkligen vara usla på ”folkmord”. De hade redan där och då kunnat rensat arean på fiender men gav till och med tillbaka Sinaihalvön till Egypten vid ett tillfälle(!). Lyssna inte på människor likt ovan, de vet bokstavligen inte vad de pratar om.
Lasse Karagiannis
Kyrkans tystnad är skamlig. Finns det viktigare saker än att fördöma det massmord Israel bedriver för att vidmakthålla det förtryck av ursprungsbefolkningen som pågått i 80 år?
BGOL
Behöver Svenska kyrkan ägna kraft åt mellersta östern?
Anton
En gång i tiden trodde jag att det vore bra med en tvåstatslösning. Som det ser ut skulle palestinier i Gaza och Västbanken isf rösta fram ett Hamasstyrt islamistiskt emirat som snart skulle börja fundera över hur de skulle kunna göra nästa pogrom.
Emma
Du skriver "Den Internationella Domstolen i Haag konstaterade i januari att Israel troligen begår folkmord. " Kan du inte faktakolla lite innan du skriver, för detta påstående är inte sant. Joan Donoghue, tidigare ordförande för Internationella domstolen förnekar att så är fallet. Hon säger såhär "Sedan tittade den på fakta också, men den avgjorde inte, och det här är något där jag korrigerar det som ofta sägs i media, det avgjorde inte att påståendet om folkmord var rimligt." Det hade varit så mycket bättre om inte Anna Karin Hammar, ordförande och präst i Svenska kyrkan höll sig till saningen i hennes kritik. Ta och skriv om texten!
emma
Länk till när Joan Donoghue förnekar att att ICJ har kommit fram till att Israel troligen begår folkmord. https://www.youtube.com/watch?v=bq9MB9t7WlI&t=9s&ab_channel=UNWatch Det ser inte bra ut när Svenska kyrkan skriver sådant som inte är sant.
Anna Karin Hammar
Till Emma: När Internationella domstolen beslutar att gå vidare med ett fall som Israel som anklagas för folkmord, då föreligger en bedömning att detta är fullt möjligt. Kanske ett bättre uttryck. FN:s rapportör däremot håller det för troligt att Israel begår folkmord.