Varken kyrkan eller samhället är statiskt

Kristian Lillö, Kontraktsprost Helsingborgs kontrakt
Foto: Mikael M Johansson

Reflektion med anledning av Lena Löwendahl Kjellströms debattartikel

REPLIK

Ja, Lena, du har många frågor - och som ”Närhet och samverkan” (som utgör bakgrunden till att kyrkomötet flyttade ledningen av pastorat från administrativ till teologisk kompetens) redan med all tydlighet redovisade, bland annat genom prognoser som på punkt efter punkt har besannats oberoende av aktuella enheters storlek, för över 10 år sedan är varken kyrkan eller samhället statiskt. 

Storpastoraten är det vägval som demokratiskt valdes när teologisk ledning och hushållsekonomiskt hållbar organisation proaktivt och på sina håll akut krävdes. Ingen använde uttrycket stordrift eller ens tänkte i sådana banor. Liv, arbetsmiljö och delaktighet talades det däremot om, men sällan om att ta bort eller ta för sig av makt. 

Gemensamma administrativa system är i sig inte fel, men ska endast introduceras om det går att visa att de frigör resurser för att räcka evangeliet till människor, nu och i framtiden samt inte riskerar att flytta styrning och ledning från det lokala, helt i linje med Kyrkoordningens ord om var kyrkan framträder. 

På frågorna om hur relationer byggs och engagemang tas tillvara i storpastoraten är svaren självklart desamma som i de små pastoraten och församlingarna. Rationaliseringsrisker (av alla de slag) har inte med storlek att göra. Snarare tvärtom om de små enheterna i framtiden för att överleva som egna enheter måste vidtaga kortsiktiga åtgärder.

På frågan vad som krävs av framtidens medarbetare är ett svar att i bön och med förnuft vara trogen mot kyrkans och sin kallelse, tyda tidens tecken, leva i Guds mission och därför förhålla sig kritiskt också till sina och andras bilder av hur ”det var tänkt”, var förr och borde vara och skulle kunna bli. 

Längtan är underbar - men all längtan ska inte bejakas - det hörde till individualismens tidevarv att resonera så, liksom att mäta allt i pengar och bara hålla fast vid att det är målet som räknas. Tänk om det faktiskt är så att storpastoraten just nu är en av UT-vägarna Kristus som är Vägen, Sanningen och Livet, sänder oss på. (Joh 14:6). 

Kristian Lillö,
kyrkoherde
Kontraktsprost Helsingborgs kontrakt

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Pastorat

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.