Vi behöver fler, inte färre som engagerar sig i kyrkans verksamhet

Nils-Åke Sandström Tavelsjö

De allra flesta som ställer upp i kyrkovalet är osjälviska personer, som är engagerade i Svenska kyrkans verksamhet och värdegrund

Kjell Pettersson skrev i ett inlägg att den som ställer upp som nomineringsgrupp i kyrko­valet bör dela den värdegrund som kyrkan står för. Den åsikten delar jag helt och fullt.

Men han har fel när han skriver att inga av riksdagspartierna tycks dela Svenska kyrkans tro och dess värdegrund.

Jag är övertygad om att de allra flesta som ställer upp i kyrkovalet är osjälviska personer, som är engagerade i Svenska kyrkans verksamhet och värdegrund, och då är det fel och orättvist att misstänkliggöra deras engagemang.

Jag vet att det exempelvis i Centerpartiets nomineringsgrupper finns väldigt många med ett mycket starkt engagemang i Svenska kyrkans verksamhet och så tror jag att det är även i andra nomineringsgrupper. I stället för att döma andra, borde vi rannsaka oss själva. Är vi själva värdiga? Svenska kyrkan behöver fler som engagerar sig och detta är nu viktigare än någonsin.

Vi får hoppas att det är många av kyrkans tillhöriga som engagerar sig genom att ställa upp som kandidater eller röstar i kyrkovalet. Alla som känner ansvar för kyrkans verksamhet borde hoppas att kyrkovalet blir en väckelse, som lockar nya krafter till församlingarnas verksamhet.

Kyrkan förlorar medlemmar och detta påverkar ekonomin så att den måste klara sig med färre anställda.

Vi kommer därför att behöva fler ideella i församlingsarbetet. Flera kommer att få nya mycket stora och viktiga uppgifter, större ansvar och kommer därmed också att uppleva församlingsarbetet mera meningsfullt än att bara vara passiva gudstjänstdeltagare.

Många kommer att växa med de nya viktiga uppgifterna och bli värdefulla resurser.

Jag tillhör en liten landsbygdsförsamling med långa avstånd mellan byarna.

Vi har haft många bra präster, som länge haft ett väldigt bra samarbete med föreningslivet och gett många av deras medlemmar förtroendet att som ideella leda andakter, där de delat sin tro och sina tankar om hur vi exempelvis ska ta hand om våra medmänniskor och förvalta miljön, som är Guds skapelse.

Detta berikar vårt församlingsliv och trots att det är en glesbygd, är det inte för långt till kyrkan.

Nils-Åke Sandström
Tavelsjö

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.