Vi behöver moderna låttexter om Gud

Karl-Eric Hansson ÖKA

Foto: Getty

Människorna utanför kyrkan har en existentiell längtan och de är inte så sekulariserade som vi tror

Martin Luther upptäckte att människorna knappt kunde eller förstod något av vad Jesus menade, det vill säga av kristendomen. Han beslöt därför att söka uttrycka sig på det språk som människorna använde.

Vidare hade Martin Luther en symbolbild av kyrkan. Han tänkte sig att kyrkan bestod av två regementen. Det ena regementet är det himmelska; det andra är det jordiska.

– I det himmelska regerar Gud.

– I det jordiska regerar människan.

I det jordiska arbetar människan för brödföda, hus, hem och trygghet. Det himmelska regementet är byggt på Jesu ord och handlingar. Man kan säga att det är tolkat och utvecklat av Paulus med flera apostlar.

Oskar Karlsson tar i KT nr 31/32 upp debatten om kyrkans framtid. Hans målsättning är att få till en förändring inom kyrkan. Detta för att bevara såväl tradition som evangelium till kommande släkten. Analysen, som består av tre punkter, är intressant i och för sig, men har svagheten att skydda och bevara kyrkfolkets eget isolerade gudstjänstfirande.

Om vi istället riktar blicken på Martin Luthers strävan att uttrycka tron på det sätt människorna förstod och hade möjlighet att ta till sig, så hamnar vi i en annan typ av predikan. En predikan efter en helt annan modell. En predikan, där inte bara orden är annorlunda utan också tidpunkt, plats och omgivning. Det är innehållet och förståelsen för Jesu ord och handling, som är det väsentliga.

Människor i allmänhet har fäst sig vid någon form av favoritmusik. Musik, som anknyter till något i deras liv. I England och USA är det hur naturligt som helst att Gud och Jesus finns med i låttexterna. Både i blues, rock och country. Ingenstans i den svenska rock- och vismusiken finns nåt liknande. I Sverige är sådana texter bannlysta.

Martin Luther ville att folket skulle få lov att sjunga i kyrkan. Sjunga texter som handlade om det kristna budskapet. Läser man texten i alla dessa våra psalmer, så uppfyller de faktiskt i regel Luthers önskan och uppmaning. Även melodierna är goda och ger texten en färgsättning. Dock är det på det viset att det poetiska snittet och psalmernas uppbyggnad följer ett gammalt mönster, som 2000-talets människor inte förstår. Detta resulterar i att innehållet i texten känns löjligt och målet blir otydligt.

Människorna utanför kyrkan har en existentiell längtan och de är inte så sekulariserade som vi tror! De har bara lite svårt att förstå den vanliga gudstjänsten och dess predikan. Därför bör de få möjlighet att besöka ett alternativ, där det berättas och helheten blir till en undervisning i kristendom.

Karl-Eric Hansson
ÖKA

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.