”Vi står inte oberörda inför klimatförändringarna”

Henrik Grape, sakkunnig Svenska kyrkan
Foto: Marcus Gustafsson.

Vi behöver agera kraftfullt inför klimaträttvisa, uppmanar SKR, Sveriges kristna råd.

Över hela världen påverkar klimatförändringarna människors liv. De som lever i fattigdom drabbas hårdast. Som troende kan vi inte stå oberörda inför detta utan behöver agera kraftfullt för klimaträttvisa.

Vi vill skapa förutsättningar för rättvisa och fred. Fred med jorden och fred med varandra.

Alla har vi fått del av livets gåva. Syret, vattnet fotosyntesen och allt annat som skapelsen innehåller är en gåva som vi fått att dela med varandra. Som människor är vi inte avskilda från ekosystemen, utan beroende av dess generositet i varje andetag. Vi är en del av dem men riskerar tappa perspektiv och förståelse för hur livets väv hänger ihop.

Det som i skapelseberättelserna sades vara mycket gott är den skapelse som Gud tar sin mänskliga gestalt i. Det borde fylla oss med förundran och få oss att inse att vi under vår tid på jorden står på helig mark.

Det är tid för omvändelse. En omvändelse till livsbejakande enkelhet där både jorden och människan kan återhämta sig och bort från en konsumtionsfixerad livsstil som skadar hela ekosystemen som förutsätter allt liv.

I dag står denna skapelse under hot. Vi är i ett nödläge. Vetenskapens röst är enig och klar om att den biologiska mångfalden är hotad och att en rovdrift av naturresurser och kortsiktigt vinstmaximerat tänkande har för oss till en situation bortom gränserna för vad planeten klarar av.

Fortsätter vi på den inslagna vägen så kommer jorden att skadas på ett sätt som innebär många arters död och allvarliga konsekvenser för mänskligt liv. Evig tillväxt på en begränsad planet är en omöjlig kombination.d

Det är tid för omvändelse. En omvändelse till livsbejakande enkelhet där både jorden och människan kan återhämta sig och bort från en konsumtionsfixerad livsstil som skadar hela ekosystemen som förutsätter allt liv.

Skapelsen är oss given av Gud att förvalta och vårda långsiktigt och inte en resurs som kan exploateras.

De närmaste åren måste utsläppen av växthusgaser börja minska om vi ska undvika en situation där följderna av klimatförändringarna blir ödesdigra. Tiden är inne att vända om. Vi kan inte vänta längre.

Låt oss börja en pilgrimsvandring där vi med snabba steg lämnar det ohållbara. För att i stället bygga en framtid tillsammans med våra barn och barnbarn.

För att snabbt ställa om till ett samhälle utan koldioxidutsläpp krävs det att vi lever upp till  värdegrund som sätter skapelsen i centrum.

Vi vill ge röst åt de mest utsatta och visa på ett hopp som besegrar uppgivenhet och rädsla genom ett liv i solidaritet som övervinner likgiltighet.

Vår skapelse, de mest utsatta människorna i vår värld och allt levande behöver att vi ger utrymme för personlig omställning i kombination med krav på politiska beslut. Ytterst handlar det om en kärlek till livets Gud och den skapelse vi fått att dela.

Vi tror och hoppas att vi som mänsklighet kan förändra och vända om. Att förkunna evangeliet handlar om att värna hela Guds skapelse, det är evangelium till människor nära och långt borta, och till allt det goda som är skapat ur Guds vilja och till Guds ära.

Vi vill därför följa Jesus uppmaning i Markus 16:15: Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen”.

Sveriges kristna råds arbetsgrupp för klimat och hållbar utveckling

Henrik Grape
Svenska kyrkan

Henrik Rosén
Svenska kyrkan

Sven-Gunnar Hultman
Pingst – fria församlingar i samverkan

Lennart Renöfält
Equmeniakyrkan

Henric Götefelt
Equmeniakyrkan

Johannes Widlund
God Jord

Charles Câmara
Stockholms katolska stift

Sofia Rosshagen
Stockholms katolska stift

Jacob Ämterlind
Svenska Alliansmissionens Ungdom

Anna Olsson
Svenska missionsrådet

Eva-Maria Munck
Svenska Kyrkans Unga

Jakob Evertsson
Sveriges kristna råd

Karin Wiborn
generalsekreterare Sveriges kristna råd

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.